Dialog międzypokoleniowy a aktywizacja społeczna osób starszych w środowisku wiejskim

Autor

  • Gabriela Czapiewska Dr Gabriela Czapiewska, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki, Akademia Pomorska, ul. Partyzantów 27, 76-200 Słupsk, gabriela.czapiewska@apsl.edu.pl https://orcid.org/0000-0002-5638-9831

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir042019/08

Słowa kluczowe:

dialog, pokolenie, relacje międzypokoleniowe, dialog międzypokoleniowy

Abstrakt

Relacje międzypokoleniowe są podstawą funkcjonowania każdego społeczeństwa. Sposobem ich budowania jest dialog między pokoleniami, będący także drogą do  przeciwdziałania i zapobiegania współczesnym problemom społecznym, wymaga on jednak aktywnego udziału zarówno osób starszych, jak i młodych. Artykuł stanowi próbę uchwycenia istoty dialogu międzypokoleniowego i podkreślenia jego roli w środowisku wiejskim; łączy teoretyczne rozważania z opisem praktycznych rozwiązań (przykład programu „Seniorzy w akcji”). Ważnym obszarem jest międzypokoleniowość, realizowana tak na poziomie zarządzania projektem (międzypokoleniowe pary animatorów), jak i na poziomie działań skierowanych do społeczności lokalnej (w której uczestniczą różne grupy wiekowe). Środowisko wiejskie umożliwia także budowanie więzi międzypokoleniowych dzięki relacjom sąsiedzkim, gdzie kontakty między wieloma pokoleniami są częścią codziennego życia, jak też w tzw. grupach interesów (np. w ramach organizacji pozarządowych czy świetlic wiejskich), których celem jest rozwiązywanie problemów lokalnych społeczności. Skuteczny dialog to wymiana wartości przynosząca zyski całej społeczności lokalnej.

Pobrania

Pages

165–185

Jak cytować

Czapiewska, G. (2019) „Dialog międzypokoleniowy a aktywizacja społeczna osób starszych w środowisku wiejskim”, Wieś i Rolnictwo, (4 (185), s. 165–185. doi: 10.53098/wir042019/08.

Numer

Dział

Sto lat rozwoju polskiej wsi