Ciągłość i zmiana – sto lat rozwoju polskiej wsi – wielowymiarowy dialog naukowy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir042019/01

Słowa kluczowe:

studia wiejskie, interdyscyplinarność, projekt naukowy

Abstrakt

W roku 2018 minelo sto lat od odzyskania przez Polske niepodleglosci. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN podjal próbe przygotowania wszechstronnej syntezy naukowej ewolucji wsi i rolnictwa w Polsce, jej mechanizmów, prawidlowosci i efektów, analizowanych w dlugiej perspektywie czasowej. Podstawowymi obszarami analiz byly wiejskie spoleczenstwo, wiejska gospodarka i przestrzen oraz kultura wsi. Rezultaty badan wskazuja na kilka elementów laczacych „studia wiejskie” wielu dyscyplin naukowych. Najwazniejszy z nich to pochwala interdyscyplinarnosci, która umozliwia szerokie spojrzenie na problemy wsi i zamieszkujacej ja ludnosci

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

226

Strony

7-24

Jak cytować

Stanny, M. (2019) „Ciągłość i zmiana – sto lat rozwoju polskiej wsi – wielowymiarowy dialog naukowy”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (185), s. 7–24. doi: 10.53098/wir042019/01.

Numer

Dział

Sto lat rozwoju polskiej wsi