Plan sukcesji w gospodarstwie rolnym

Autor

  • Marta Czekaj dr inż. Marta Czekaj, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami, Zakład Zarządzania i Marketingu, martaczekaj@poczta.onet.pl

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir032018/10

Słowa kluczowe:

planowanie, sukcesja, firma rodzinna, gospodarstwo rodzinne

Abstrakt

Zagadnienia sukcesji są szeroko opisywane w odniesieniu do firm rodzinnych, w których większość następców to osoby pochodzące z kręgu najbliższej rodziny. Sukcesja jest równie ważna w przypadku gospodarstw rolnych. Ciągłość przekazywania tych podmiotów kolejnym członkom rodziny rolnika wpływa na osiągnięcie sukcesu przez nowego właściciela, który powinien być do tej roli właściwie przygotowany. Przygotowanie takie może być zapewnione poprzez opracowanie i wdrożenie planu sukcesji gospodarstwa rolnego. W artykule dokonano analizy planów sukcesji przygotowanych dla potrzeb podmiotów rodzinnych. Ponadto zostały prześledzone rozwiązania stosowane w odniesieniu do planowania sukcesji w gospodarstwach rolnych poza granicami Polski. Na bazie zebranych informacji stworzono schemat planu sukcesji w gospodarstwie rolnym. Planowanie sukcesji powinno być upowszechniane wśród rolników w Polsce. Plan taki pobudza do rozważań dotyczących przyszłości gospodarstwa rolnego. W polskim rolnictwie planowanie sukcesji to zagadnienie wciąż jeszcze mało bądź nawet w ogóle nieznane, a badania z tego zakresu w Polsce nie były dotąd prowadzone.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

425

Strony

211-227

Jak cytować

Czekaj, M. (2018) „Plan sukcesji w gospodarstwie rolnym”, Wieś i Rolnictwo, (3 (180), s. 211–227. doi: 10.53098/wir032018/10.

Numer

Dział

Artykuły