Mechanizm rozprzestrzeniania się wiosek tematycznych w Polsce

Autor

  • Anna Kłoczko-Gajewska dr Anna Kłoczko-Gajewska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, anna_kloczko_gajewska@sggw.pl
  • Olga Markiewicz dr Olga Markiewicz, Międzynarodowe Centrum Badań i Analiz (ICRA), olga.markiewicz@eui.eu

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir032018/09

Słowa kluczowe:

dyfuzja idei, wioski tematyczne, rozwój obszarów wiejskich

Abstrakt

W Polsce od 1997 r. pojawia się coraz więcej wiosek tematycznych, które opierają swój rozwój na wybranej przez siebie myśli przewodniej (np. rzemiośle, baśni, produkcie). Pomysł na taką działalność przyszedł z Austrii i Niemiec i początkowo był realizowany dzięki grantom pochodzącym z kilku fundacji, a następnie funduszy unijnych. Idea wiosek tematycznych rozprzestrzeniała się częściowo w sposób zorganizowany (plany rozwoju, programy aktywizacji), a częściowo spontanicznie (na zasadzie naśladowania wsi położonych w sąsiedztwie). Istotny wpływ na rozprzestrzenianie się idei wioski miało zaangażowanie propagatora tego pomysłu oraz stworzony przez niego podręcznik.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

299

Strony

193-209

Jak cytować

Kłoczko-Gajewska, A. i Markiewicz, O. (2018) „Mechanizm rozprzestrzeniania się wiosek tematycznych w Polsce”, Wieś i Rolnictwo, (3 (180), s. 193–209. doi: 10.53098/wir032018/09.

Numer

Dział

Artykuły