Changes in the Spatial Distribution of the Level and Dynamics of Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland [Zmiany rozkładu przestrzennego poziomu i dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce]

Autor

  • Monika Stanny dr hab. Monika Stanny, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska, mstanny@irwirpan.waw.pl
  • Andrzej Rosner prof. dr hab. Andrzej Rosner, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska, arosner@irwirpan.waw.pl
  • Edyta Kozdroń mgr Edyta Kozdroń, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska, ekozdron@irwirpan.waw.pl

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir042016/02

Słowa kluczowe:

rozwój społeczno-gospodarczy, poziom rozwoju, dynamika rozwoju, gminy, obszary wiejskie

Abstrakt

Streszczenie: W opracowaniu dokonano charakterystyki przestrzennego zróżnicowania poziomu i dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. Podjęto próbę określenia typowych kierunków rozwoju gminy oraz poszukiwano odpowiedzi na pytanie: od czego, od jakich cech gminy, zależy realizowany kierunek rozwoju? Analiza jest prowadzona na podstawie danych z projektu „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich”. Wyniki pokazały, że zróżnicowanie poziomu rozwoju jest fragmentem bardzo dynamicznej obecnie rzeczywistości. Dotychczas udokumentowane w badaniach kryteria porządkujące przestrzenne rozkłady zjawisk społecznych i gospodarczych odnoszą się specyficznie do opisu poziomu rozwoju; dynamika bowiem jest porządkowana przez oddzielne kryterium. Ponadto badania opisują cztery zasadnicze profile dynamiki rozwoju gmin.

Bibliografia

Atlas demograficzny i społeczno-zawodowy obszarów wiejskich w Polsce. (1995). I. Frenkel, A. Rosner (ed.). Warsaw: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN i Polskie Towarzystwo Demograficzne.

Diday E. (1971). Une nouvelle méthode en classification automatique et reconnaissance des formes la méthode des nuées dynamiques. Revue de Statistique Appliquée, 19 (2).

Heffner K. (2002). Czynniki osadnicze wpływające na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 2, 27–48.

Heffner K., Rosner A. (2005). Spatial Variations in Economic Development of Rural Areas in Poland, Rural Development in the Enlarged European Union. Warsaw: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Heffner K., Rosner A. (2009). Disparities in Socio-Economic Development of Rural Areas vis-a-vis Transformation Dynamics in the Pre-Accession Period. In: A. Rosner (ed.). Globalization and Rural Development: Chinese and Central European Perspectives. Warsaw: Rural Development Institute Chinese Academy of Sciences in Beijing, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Rosner A. (2015). Problem pomiaru poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Skala pomiarowa i jej właściwości. Wieś i Rolnictwo, 4 (169), 11–31.

Rosner A. (red.) (1999). Typologia wiejskich obszarów problemowych. Warsaw: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Rosner A. (red.) (2002). Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych. Warsaw: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Rosner A., Stanny M. (2014). Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku. Warsaw: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Rosner A., Stanny M. (2016). Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II. Warsaw: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Stanny M. (2009). Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce a problem realizacji polityki spójności. Wieś i Rolnictwo, 4 (145), 246–257.

Stanny M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Warsaw: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Stanny M., Czarnecki A. (2011). Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej. Warsaw: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Stanny M., Drygas M. (ed.) (2010). Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. Problemy i perspektywy rozwoju. Warsaw: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Stanny M., Strzelczyk W. (2015). Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji dochodowej gmin a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17 (4), 301–307.

Zarębski P. (2015a). Identyfikacja czynników rozwoju przedsiębiorstw na obszarach wiejskich w Polsce w ujęciu przestrzennym. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17 (4), 362–368.

Zarębski P. (2015b). Typy obszarów wiejskich w Polsce ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i dynamikę przedsiębiorstw. Wieś i Rolnictwo, 3 (168), 63–77.

Liczba pobrań artykułu

139

Strony

29-47

Jak cytować

Stanny, M., Rosner, A. i Kozdroń, E. (2016) „Changes in the Spatial Distribution of the Level and Dynamics of Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland [Zmiany rozkładu przestrzennego poziomu i dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce]”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (173), s. 29–47. doi: 10.53098/wir042016/02.