Zbiorniki i cieki wodne w krajobrazie rolniczym

Autor

  • Anna Dudzińska dr inż. Anna Dudzińska, Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Polska, ktzduani@up.poznan.pl
  • Barbara Szpakowska prof. dr hab. Barbara Szpakowska, Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Polska, bszpa@up.poznan.pl
  • Paweł Szumigała dr inż. arch. Paweł Szumigała, Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Polska, pawelsz@up.poznan.pl

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir022016/09

Słowa kluczowe:

zbiorniki i cieki wodne, krajobraz rolniczy, System Informacji Geograficznej GIS

Abstrakt

Badania zostały przeprowadzone w wielkopolskiej gminie Rokietnica, na terenie której znajdują się obszary Natura 2000. Celem przeprowadzonych badań była ocena zmian liczby cieków i zbiorników wodnych zlokalizowanych na obszarze gminy w XIX i XXI w. Do badań został wykorzystany System Informacji Geograficznej GIS. Analizę danych przeprowadzono w programie ArcMap 10.2.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

670

Strony

199-210

Jak cytować

Dudzińska, A., Szpakowska, B. i Szumigała, P. (2016) „Zbiorniki i cieki wodne w krajobrazie rolniczym”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (171), s. 199–210. doi: 10.53098/wir022016/09.

Numer

Dział

Artykuły