Propozycja delimitacji regionów agroturystycznych w Polsce

Autor

  • Lucyna Przezbórska-Skobiej dr hab. Lucyna Przezbórska-Skobiej, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska, przezborska@up.poznan.pl
  • Sławomir Sobotka dr Sławomir Sobotka, Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. R.Prawocheńskiego 17, 10-727 Olsztyn, Polska, slaw116@wp.pl

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir022016/08

Słowa kluczowe:

agroturystyka, region agroturystyczny, regionalizacja, delimitacja

Abstrakt

W artykule zaproponowano wydzielenie regionów agroturystycznych Polski, z rozwiniętą infrastrukturą agroturystyczną, na podstawie liczby funkcjonujących gospodarstw agroturystycznych w gminach (kryterium administracyjne). Do analizy wykorzystano dane ośrodków doradztwa rolniczego o liczebności gospodarstw agroturystycznych w poszczególnych gminach, powiatach i województwach w 2011 r. W pierwszym etapie wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, w których funkcjonowało więcej niż pięć gospodarstw agroturystycznych (329 gmin), podzielono na trzy typy. W drugim etapie przeprowadzono regionalizację kraju poprzez wydzielenie większych terytoriów – turystycznych jednostek przestrzennych: regionów i rejonów, złożonych z gmin o dużej liczbie gospodarstw agroturystycznych. Wyróżniono 12 regionów agroturystycznych, z których większe zostały podzielone na rejony (łącznie 16 rejonów).

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

243

Strony

173-197

Jak cytować

Przezbórska-Skobiej, L. i Sobotka, S. (2016) „Propozycja delimitacji regionów agroturystycznych w Polsce”, Wieś i Rolnictwo, (2 (171), s. 173–197. doi: 10.53098/wir022016/08.

Numer

Dział

Artykuły