Wybrane problemy fiskalne rozwoju wsi. Wprowadzenie do problemu

Autor

  • Jacek Kulawik prof. dr hab. Jacek Kulawik, Zakład Finansów Rolnictwa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, Polska, jacek.kulawik@ierigz.waw.plDepartment of Agricultural Finance, Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute, Warsaw, Poland

DOI:

https://doi.org/10.7366/wir022016/03

Słowa kluczowe:

decentralizacja fiskalna, federalizm fiskalny, federalizm środowiskowy, konkurencja i kooperacja międzyjurysdykcyjna, model Tiebouta, teoria dóbr klubowych Buchanana

Abstrakt

Rozwój wsi jest wielorako uwarunkowany i jednocześnie osadzony w ekonomiczno-społecznym rozwoju ponadlokalnym i regionalnym, a w ślad za tym także i w ogólnym rozwoju gospodarczym. Bardzo rzadko jednak wśród jego uwarunkowań występują zmienne finansowe, a w tym fiskalne. Zmniejszenie tej luki poznawczej, o dużym znaczeniu także dla polityki regionalnej i rolno-żywnościowej, jest zatem głównym celem artykułu. Osią analizy jest przy tym teoria i dorobek praktyczny federalizmu fiskalnego, będącego subdyscypliną finansów publicznych. Zgodnie z tym najpierw przedstawiono ogólne założenia federalizmu fiskalnego i środowiskowego, następnie skoncentrowano się na kontrowersjach związanych z decentralizacją fiskalną, by potem przejść do między jurysdykcyjnej konkurencji i kooperacji. W tle tej części analizy znajduje się model Charlesa M. Tiebouta, który jest jednym z ciekawszych ujęć mechanizmu rozwoju lokalnego i regionalnego. W końcowej części artykułu zaprezentowano kluczowe elementy teorii dóbr klubowych Jamesa M. Buchanana jako narzędzia do optymalizacji wielkości jednostek lokalnych.

Downloads

Pages

59-87

Jak cytować

Kulawik, J. (2016) „Wybrane problemy fiskalne rozwoju wsi. Wprowadzenie do problemu”, Wieś i Rolnictwo, (2 (171), s. 59–87. doi: 10.7366/wir022016/03.

Numer

Dział

Artykuły