Koncepcje opodatkowania nieruchomości rolnych w wybranych krajach europejskich – wnioski dla Polski

Autor

  • Marcin Burzec Autor jest pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Katedra Finansów i Prawa Finansowego WPPKiA

Słowa kluczowe:

podatek, podatek od nieruchomości, nieruchomości rolne, państwa Unii Europejskiej

Abstrakt

We wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej dochody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności rolniczej opodatkowane są podatkiem dochodowym. Jednocześnie grunty, jak również budynki wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Wyjątkiem w tym zakresie jest Polska, która zarówno posiadanie gruntów rolnych, jak też uzyskiwanie przychodów z tytułu działalności rolniczej obciąża przestarzałym i mało efektywnym podatkiem rolnym. Nie ulega wątpliwości, że w razie zdecydowania się na opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności rolniczej w Polsce konieczne będzie przedefiniowanie zasad dotyczących opodatkowania nieruchomości rolnych. W tym też celu powstał niniejszy artykuł, który odnosi się do koncepcji opodatkowania gruntów i budynków wykorzystywanych przy prowadzeniu działalności rolniczej w państwach należących do Unii Europejskiej.

Bibliografia

Babčák V., 2012: Slovenské daňové právo. Bratislava.

Balko L., 2010: Priame dane. [w:] Finančne právo, L. Balko, J. Králik (red.). Bratislava.

Bird R.M., Slack E., 2004: Land and Property Taxation in 25 Countries: a Comparative Review. [w:] International Handbook of Land and Property Taxation, R. Bird, E. Slack (red.). Cheltenham – Northampton.

Bouvier M., 1999: Finanse komunalne we Francji. Warszawa.

Burzec M., 2013: Taxation of Agricultural Income in Poland in Times of Crisis. [w:] Samorządność w warunkach kryzysu, S. Patrycki (red.). Lublin.

Casalta Nabais J., 2012: Direito fiscal. Coimbra.

Cepa Duenas A., Tejedor Ruiz C., 2013: Sistema tributario local. Barcelona.

D’Amati N., 2003: Catasto (diritto tributario). [w:] Enciclopedia Giuridica Treccani. Milano. de Luca G., 2012: Diritto tributario. Napoli.

Etel L., 2003: Ogólna charakterystyka systemów opodatkowania nieruchomości. [w:] Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości, L. Etel (red.).Warszawa.

Etel L., 2010: Podatki przychodowo-dochodowo-majątkowe. [w:] System prawa finansowego. Prawo daninowe. Tom III, L. Etel (red.). Warszawa.

Falsitta G., 2012: Corso istituzionale di diritto tributario. Milano.

Falsitta G., 2005: Manuale di diritto tributario. Parte generale. Padova.

Martín Fernández J., Rodríguez Márquez J., 2009: Manual de derecho financiero y tributario local. Madrid.

McCluskeys W., Williams B., 1999: Introduction: Comaparative Evaluation. [w:] Property Tax: An International Comparative Review, W. McCluskey (red.). Aldershot.

Nowecki G., 2003: Charakterystyka systemu katastralnego oraz systemu opodatkowania nieruchomości we Francji. [w:] Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości, L. Etel (red.). Warszawa.

Radvan M., 2012: Místní dane. Praha.

Robert F., 2013: Les finances locales. Paris.

Saccani M.C., 2012: IMU. Guida operativa alla nuova imposta municipale propria. Milano.

Slack E., 2004: Property Taxation in United Kingdom. [w:] International Handbook of Land and Property Taxation, R. Bird, E. Slack (red.). Cheltenham – Northampton.

Taxation of Farm Dwellings, 2008: The Central Association of Agricultural Valuers.

Verdesoto Gómez M., 2012: Impuestos locales. [w:] Sistema fiscal espanol, G. De la Pena Velasco, R. Falcón y Tella, M.Á. Martínez Lago (red.). Madrid.

Winandy J.P., 2002: Les impôts sur le revenu et sur la fortune. Luxembourg.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

74

Strony

77-89

Jak cytować

Burzec, M. (2015) „Koncepcje opodatkowania nieruchomości rolnych w wybranych krajach europejskich – wnioski dla Polski”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (169), s. 77–89. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/596 (Udostępniono: 25 czerwiec 2024).