Zmiany w strukturze agrarnej Litwy i ich koszty

Autor

  • Jurgita Maćiulyte Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wileńskiego

Słowa kluczowe:

Litwa, dekolektywizacja, gospodarstwa rodzinne, stowarzyszenia rolnicze

Abstrakt

Odzyskanie niepodległości i upadek systemu radzieckiego rozpoczęły proces transformacji gospodarczej i społecznej w kierunku gospodarki rynkowej. W rolnictwie transformacja polega na dekolektywizacji. Transformacja na Litwie ma podobny przebieg jak w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, lecz posiada również specyficzne cechy związane ze środowiskiem politycznym, sposobami prywatyzacji i wcześniejszymi zmianami w gospodarce i społeczeństwie. Odejściu od modelu kolektywistycznego towarzyszą zmiany stosunków społecznych i powstawanie nowych jednostek produkcyjnych w przestrzeni wiejskiej. Rozpad modelu kolektywistycznego potwierdza terytorialne zróżnicowanie nowych struktur rolniczych, zgodne z dziedzictwem historycznym.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

128

Strony

34-49

Jak cytować

Maćiulyte, J. (2008) „Zmiany w strukturze agrarnej Litwy i ich koszty”, Wieś i Rolnictwo, (1 (138), s. 34–49. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/57 (Udostępniono: 1 październik 2023).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA