Zmiany w strukturze agrarnej Litwy i ich koszty

Autor

  • Jurgita Mačiulytė Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wileńskiego

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2008.1.138/02

Słowa kluczowe:

Litwa, dekolektywizacja, gospodarstwa rodzinne, stowarzyszenia rolnicze

Abstrakt

Odzyskanie niepodległości i upadek systemu radzieckiego rozpoczęły proces transformacji gospodarczej i społecznej w kierunku gospodarki rynkowej. W rolnictwie transformacja polega na dekolektywizacji. Transformacja na Litwie ma podobny przebieg jak w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, lecz posiada również specyficzne cechy związane ze środowiskiem politycznym, sposobami prywatyzacji i wcześniejszymi zmianami w gospodarce i społeczeństwie. Odejściu od modelu kolektywistycznego towarzyszą zmiany stosunków społecznych i powstawanie nowych jednostek produkcyjnych w przestrzeni wiejskiej. Rozpad modelu kolektywistycznego potwierdza terytorialne zróżnicowanie nowych struktur rolniczych, zgodne z dziedzictwem historycznym.

Bibliografia

Kavaliauskiene B., 1998: Privaèiu žmenaudu analize (Study of contemporary land use). International conference ,,Land reform and land management’’ 98 proceedings; Kaunas – Akademija, 51–53.

L’agriculture familiale, 1 i 2, 1992. Ed. H. Lamarche. Harmattan, Paris.

Les nouvelles campagnes de l’Europe centrale orientale, 1996. Ed. V. Ray. CNRS Editions, coll. Espaces et milieux, Paris.

Lietuvos Respublikos žemes fondas 2004 sausio 1 d. Vilnius, Nacionaline žemes tarnyba prie žemes ukio ministerijos.

Lietuvos Respublikos žemes fondas 2005 sausio 1 d., Vilnius, Nacionaline žemes tarnyba prie žemes ukio ministerijos.

Lietuvos žemes ukis 2003, 2004. Vilnius, Statistikos departamentas.

Lietuvos žemes ukis 2004, 2005. Vilnius, Statistikos departamentas.

Lietuvos žemes ukis 2005, 2006. Vilnius, Statistikos departamentas.

Mačiulytė J., 2001: Les mutations agraires dans l’espace lituanien. Territoires en mutation, Revue de l’U. M. R. 5045 du CNRS, Université Paul Valéry, Montpellier.

Mačiulytė J., 2002: L’agriculture en Lituanie. Dix ans de transition. Le courrier des pays de l’Est, 1025, 2002, 52–60.

Mačiulytė J. 2004: La recomposition de l’espace rural lituanien dans la perspective de l’intégration européenne. Annales de Géographie, 636, 188–210. DOI: https://doi.org/10.3406/geo.2004.2095

Mačiulytė J., Maurel M.-C., 1998: Décollectivisation et indépendance: la trajectoire agraire lituanienne. Bulletin de l’association de géographes français, 4, 455–469. DOI: https://doi.org/10.3406/bagf.1998.2082

Maurel M.-C., 1994: La transition post-collectiviste. Mutations agraires en Europe centrale. Paris, Harmattan, coll. Pays de l’Est.

Pirmieji Lietuvos Respublikos žemes ukio 2003 visuotinio surašymo rezultatai, 2003. Vilnius, Statistikos departamentas.

Visuotinio 2003 m. žemes ukio surašymo rezultatai, 2005. Vilnius, Statistikos departamentas.

Sivignon M., 1992–1993: La diffusion des modeles agricoles: essai d’interprétation des agricultures de l’est et du sud de l’Europe. Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest 63, 2, 133–154. DOI: https://doi.org/10.3406/rgpso.1992.3287

Spis rolny z 2003 roku, 2005. Urząd Statystyczny, Wilno.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

183

Strony

34-49

Jak cytować

Mačiulytė, J. (2008) „Zmiany w strukturze agrarnej Litwy i ich koszty”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (138), s. 34–49. doi: 10.53098/wir.2008.1.138/02.