Kobiety wiejskie kruszą „szklany sufit”

Autor

  • Barbara Chmielewska Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Zakład Ogólnej Ekonomiki, 00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20

Słowa kluczowe:

kobiety, „szklany sufit”, kreatywność, wynagrodzenia, wybory samorządowe

Abstrakt

Awans społeczny i zawodowy kobiet jest blokowany przez wiele barier. Kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni, nawet na tych samych stanowiskach, oraz rzadziej niż mężczyźni pełnią funkcje kierownicze. Niski jest także ich udział we władzach samorządowych. W opracowaniu wskazano na dwa przykłady pokonywania przez kobiety barier ograniczających ich awans społeczny i zawodowy. Są to: wyniki wyborów do rad samorządowych w województwie mazowieckim oraz porównanie przeciętnego krajowego poziomu wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn. W kolejnych kadencjach wyborczych zwiększył się udział kobiet w radach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Malały, chociaż w niewielkim stopniu, dysproporcje w poziomie wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn na korzyść kobiet.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

272

Strony

111-125

Jak cytować

Chmielewska, B. (2015) „Kobiety wiejskie kruszą «szklany sufit»”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1.2 (166.2), s. 111–125. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/557 (Udostępniono: 23 lipiec 2024).