Skala międzysektorowej współpracy na rzecz realizacji polityki społecznej na wsi. Propozycja narzędzia badawczego

Autor

  • Katarzyna Zajda Katarzyna Zajda, PhD, Faculty of Economics and Sociology, University of Łódź, 3/5 POW Street, 90-255 Łódz, Poland
  • Sławomir Pasikowski Sławomir Pasikowski, PhD, Faculty of Educational Sciences, University of Łódź, 3/5 POW Street, 90-255 Łódz, Poland

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir042018/08

Słowa kluczowe:

lokalna polityka społeczna, współpraca podmiotów lokalnej polityki społecznej, gminy wiejskie

Abstrakt

Współpraca lokalnych instytucji publicznych z organizacjami pozarządowymi i obywatelami ma zwiększać szanse na efektywną realizację polityki społecznej, rozumianej jako zespół działań na rzecz zaspokajania społecznych potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Celem artykułu jest zaprezentowanie narzędzia, które pozwoli określić poziomwspółpracy między tymi podmiotami w zakresie tworzenia (co-creation) i realizacji (co-production) usług społecznych zaspokajających potrzeby mieszkańców gmin wiejskich. Omówione zostaną wyniki analiz przeprowadzonych w 2018 r. na reprezentatywnej dla gmin wiejskich próbie instytucji publicznych zajmujących się odpowiadaniem na potrzeby społeczne mieszkańców wsi, w tym rozwiązywaniem dotykających ich problemów społecznych. W ich świetle skala jest konstruktem trójczynnikowym, który uwzględnia takie czynniki, jak: 1. poszukiwanie podmiotów do współpracy i działanie z nimi, 2. włączanie mieszkańców gminy w działania na ich rzecz, 3. ewaluacja współpracy i podejmowanie działań na rzecz jej podejmowania w przyszłości.

Liczba pobrań artykułu

127

Strony

149-161

Jak cytować

Zajda, K. i Pasikowski, S. (2018) „Skala międzysektorowej współpracy na rzecz realizacji polityki społecznej na wsi. Propozycja narzędzia badawczego”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (181), s. 149–161. doi: 10.53098/wir042018/08.

Numer

Dział

Artykuły