Strategie rozwojowe gospodarstw dwuzawodowych w regionie Bawarii – studium przypadku

Autor

  • Zofia Sawicka Autorka jest pracownikiem naukowym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Słowa kluczowe:

gospodarstwa dwuzawodowe, Bawaria, instrumenty wsparcia, strategia rozwojowa

Abstrakt

Artykuł opisuje przemiany i strategie rozwojowe dziesięciu bawarskich gospodarstw dwuzawodowych. Bawaria wchodziła w okres powojenny z rozdrobnioną strukturą agrarną i dużym udziałem ludności pracującej w rolnictwie. Intensyfikacja rolnictwa, jaka miała miejsce w Europie Zachodniej w powojennych dziesięcioleciach, nie ominęła także Bawarii. Jednak jej siła była zmniejszana poprzez regionalną politykę wsparcia gospodarstw małych i dwuzawodowych. Badania literaturowe oraz przeprowadzone wywiady pogłębione z właścicielami gospodarstw pokazały, że dzięki instrumentom publicznego wsparcia gospodarstwa te mają w Bawarii stabilną pozycję, a ich strategie są zachowawcze. Nastawiają się na gospodarowanie bez podejmowania inwestycji we wzrost powierzchni czy modernizację. Mimo dużego popytu na ziemię rolniczą nie planują porzucenia rolnictwa i oddania w dzierżawę swoich gruntów rolnych.

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Jahre Förderung: 10 Jahre Förderung der Landwirtschaft in Bayern. Grüner Plan und ergänzende Förderungsmassnahmen 1956 bis 1965, 1968. Schriftenreihe zur Landwirtschaftsberatung, Heft 12, Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, München.

Bayerische Gemeinde- und Kreisstatistik 1949/50, 1952. Heft 177 der Beiträge zur Statistik Bayerns. Bayerisches Statistisches Landesamt, München.

Bayerische Gemeindedaten 1973, 1973. Bayerisches Statistisches Landesamt, München.

Bayerische Gemeindedaten 2004, 2004. Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, München.

Bayerischer Agrarbericht 2006, 2006. Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten, München.

Bayerischer Agrarbericht 2012, 2012. Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten, München.

Bergschmidt H., 1966: Das Wachstum der bayerischen Wirtschaft seit 1950 im Vergleich zum Wirtschaftswachstum in der Bundesrepublik Deutschland. München.

Der Agrarleitplan 1974, 1974: Bayern. Bauerland. Kulturland. Der Agrarleitplan. Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, München.

Der Bayerische Weg. Agrarpolitik für eine bäuerliche Landwirtschaft und einen gesunden Lebensraum, 1978. Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, München.

Der Einfluss der Flurbereinigung auf die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Betriebe in Bayern, 1989. Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, München.

Gemeindedaten 1983. 1984. Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, München.

Görgmaier D., 1974: Moderne Agrarpolitik in Bayern im Rahmen der Pflege und Erhatlung der Kulturlandschaft. Harbeke Verlag, München.

Grässel G., 2001. Konzeption und Auswirkungen des Bayerischen Weges in der Agrarpolitik. Technische Universität Munchen, München.

Kornkruumpf M., 1948: Bayern Atlas. Landschaft, Anbau, Wirtschaft, Bevölkerungsbewegund. Leibniz Verlag München Bisher R. Oldenbourg Verlag, München.

Ländliche Entwicklung in Bayern, 2006. Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten, München.

Landwirtschaftliche Betriebszählung vom 22. Mai 1949 Heft 156a der Beiträge zur Statistik Bayern, 1953. Bayerisches Statistisches Landesamt, München.

Leffler C., Schall S., 1964: Materialien zur regionalen Wirtschaftsentwicklung in Mittelgebirgslagen der Bundesrepublik Deutschland – Bayerischer und Oberpfälzer Wald. Forschungsgesellschaft für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e.V, Bonn.

Sawicka Z., 2013: Trajektorie rozwoju obszarów wiejskich Bawarii i Małopolski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Seidl A., 1995: Deutsche Agrargeschichte. Fachhochschule Weihenstephan, Freising.

Siebert H., 2005: The German Economy beyond the social market. Princeton University Press, New Jersey.

Statistisches Jahrbuch für Bayern 1952, 1952. Bayerisches Statistisches Landesamt, München.

Thiede G., 1990: Landwirt in Europe. Kontraste in den EG-Regionen. DLG-Verlag, Frankfurt (Main).

Schlögl A., 1954: Bayerische Agrargeschichte. Die Entwicklung der Land – und Forstwirtschaft seit Beginn des 19. Jahrhunderts. Bayerischer Landwirtschaftsverlag München.

Würfl P., Dörfler J., Rintelen P.M., 1984: Die Einteilung Bayerns in die Landwirtschaftliche Stnadorte, Landwirtschaftliche Erzeugungsgebiete und Agrargebiete. Bayerisches landwirtschaftliches Jahrbuch 61 Jahrgang, ¾.

Wüst H., Pelhak J., 1986: Das Gesetz zur Förderung der bayerischen Landwirtschaft. Kommentar. Kommunalschriften- Verlag J. Jahle, München.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

118

Strony

106-123

Jak cytować

Sawicka, Z. (2013) „Strategie rozwojowe gospodarstw dwuzawodowych w regionie Bawarii – studium przypadku”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (159), s. 106–123. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/441 (Udostępniono: 23 lipiec 2024).