The Ukraine in KRU (Kazakhstan, Russia and Ukraine): prospects for the Ukrainian grain economy (Ukraina w KRU (Kazachstan, Rosja i Ukraina): perspektywy ukraińskiej gospodarki zbożowej)

Autor

  • Wiliam H. Meyers
  • Kateryna Goychuk

Słowa kluczowe:

rolnictwo ukraińskie, eksport zbóż, struktura ziem, gospodarstwa rolne, polityka rolna i handlowa

Abstrakt

Do czasu suszy, jaka nawiedziła Rosję w 2010 roku, udział eksportu zbóż z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy (KRU) w światowym handlu zbożem wykazywał stały wzrost. W latach 2008/2009 oraz 2009/2010 kraje te razem eksportowały średnio 36,5 mln ton pszenicy rocznie, co stanowiło ponad 26% światowego eksportu pszenicy w tych dwóch latach. Była to ilość przewyższająca poziom eksportu każdego z pozostałych dużych dostawców pszenicy – USA, Kanady, UE-27 oraz Australii. Z uwagi na rosnącą rolę sektorów zbożowych w regionie KRU istotne jest dowiedzenie się czegoś więcej o roli Ukrainy w zachowaniach rynku globalnego. W niniejszej pracy koncentrujemy się na specyficznych cechach rolnictwa ukraińskiego, jego rosnącej integracji z rynkami światowymi oraz potencjalnej roli w przyszłych wydarzeniach na rynku zbożowym.

Liczba pobrań artykułu

79

Strony

75-89

Jak cytować

H. Meyers, W. i Goychuk, K. (2012) „The Ukraine in KRU (Kazakhstan, Russia and Ukraine): prospects for the Ukrainian grain economy (Ukraina w KRU (Kazachstan, Rosja i Ukraina): perspektywy ukraińskiej gospodarki zbożowej)”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (157), s. 75–89. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/412 (Udostępniono: 23 czerwiec 2024).