Świadomość trwałego rolnictwa wśród polskich rolników – beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej

Autor

  • Piotr Sulewski Piotr Sulewski, PhD (dr hab.), Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences (SGGW), Warsaw, Poland
  • Adam Wąs Adam Wąs, PhD (dr hab.), Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences (SGGW), Warsaw, Poland

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir042018/03

Słowa kluczowe:

polityka rolna, trwałość, świadomość rolników, dobra publiczne

Abstrakt

Głównym celem badań była ocena świadomości zagadnień związanych z „trwałym rolnictwem” wśród polskich rolników korzystających ze wsparcia w ramach WPR na podstawie stosowanych przez nich wybranych praktyk rolniczych. Badaniami objęto reprezentatywną próbę 600 rolników uczestniczących w polskim FADN. Dane dostępne w bazie FADN zostały uzupełnione danymi uzyskanymi w trakcie bezpośrednich wywiadów z rolnikami. Wartość parametrów wskazujących na stopień trwałości gospodarstw przeanalizowano w zależności od typu i wartości otrzymywanego wsparcia finansowego z UE. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że przeciętnie najwyższymi parametrami trwałości charakteryzowały się gospodarstwa korzystające z programów rolno-środowiskowych i jednocześnie położone na obszarach ONW, podczas gdy najniższy poziom tych parametrów obserwowano w pozostałych jednostkach położonych na ONW. Analiza różnic między grupami gospodarstw wyodrębnionymi na podstawie łącznej wartości dopłat wykazała, że jednostki, które otrzymywały bezwzględnie wyższe wsparcie charakteryzowały się wyższym poziomem wskaźników trwałości. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że pobieranie większego i bardziej zróżnicowanego wsparcia pozytywnie wpływa na poziom trwałości gospodarstw.

Liczba pobrań artykułu

112

Strony

43-65

Jak cytować

Sulewski, P. i Wąs, A. (2018) „Świadomość trwałego rolnictwa wśród polskich rolników – beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (181), s. 43–65. doi: 10.53098/wir042018/03.

Numer

Dział

Artykuły