WPR 2013 "Plus" - przyszłość drobnych gospodarstw

Autor

  • Marek Zagórski Autor jest prezesem Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Słowa kluczowe:

małe gospodarstwa rolne, WPR po 2013 roku, gospodarstwa nisko towarowe, renty strukturalne, model płatności obszarowych, premia restrukturyzacyjna

Abstrakt

Opracowanie skupia się na kwestii roli i miejsca małych gospodarstw rolnych we Wspólnej Polityce Rolnej po 2013 roku. Mając na względzie rolę, jaką mają do odegrania małe gospodarstwa w procesie dostarczania dóbr publicznych oraz zapewnienia różnorodności struktur rolnych w Europie, poddaje krytyce dotychczas realizowane w ramach WPR instrumenty. Podkreśla ich słabe ukierunkowanie na cele oraz dokumentuje niską efektywność. Wskazuje na potrzebę takiego ich projektowania, aby odpowiadały na potrzeby rolników oraz realizowały cele polityki rolnej na poziomie państw członkowskich i całej UE. W tym kontekście prezentuje koncepcję premii restrukturyzacyjnej, adresowanej do gospodarstw poniżej 10 ha (lub poniżej 8 ESU), w maksymalnej wysokości równej siedmioletniej stawce bazowej wypłacanej jednorazowo pod warunkiem trwałego wycofania się z działalności rolniczej, poprzez sprzedaż ziemi na powiększenie innego gospodarstwa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

24

Strony

37-48

Jak cytować

Zagórski, M. (2011) „WPR 2013 «Plus» - przyszłość drobnych gospodarstw”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (152), s. 37–48. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/271 (Udostępniono: 14 czerwiec 2024).