Podmiotowość i partycypacja społeczna w warunkach lokalnych

Autor

  • Monika Mularska-Kucharek Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego

Słowa kluczowe:

podmiotowość, partycypacja społeczna, lokalna społeczność

Abstrakt

Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest podmiotowość i partycypacja społeczna mieszkańców wsi. Głównym celem jest natomiast próba odpowiedzi na pytanie o poziom podmiotowości i aktywności dorosłych mieszkańców gmin wiejskich województwa łódzkiego oraz ustalenie korelatów wyżej wymienionych zmiennych.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

44

Strony

118-130

Jak cytować

Mularska-Kucharek, M. (2011) „Podmiotowość i partycypacja społeczna w warunkach lokalnych”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (151), s. 118–130. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/261 (Udostępniono: 23 lipiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ