Kultura zaufania czy nieufności? O społecznym zaufaniu mieszkańców lokalnych społeczności

Autor

  • Monika Mularska-Kucharek Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego

Słowa kluczowe:

zaufanie społeczne, kapitał społeczny, lokalna społeczność

Abstrakt

Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest zaufanie społeczne badane w trzech wymiarach: wertykalnym (wobec różnego rodzaju instytucji) oraz dwóch horyzontalnych – prywatnym i uogólnionym. Głównym celem artykułu jest natomiast próba odpowiedzi na pytanie o poziom zaufania społecznego dorosłych mieszkańców gmin wiejskich województwa łódzkiego. Analiza dotyczy diagnozy zaufania społecznego badanej społeczności oraz ustalenia korelatów trzeciego w wyżej wymienionych rodzajów zaufania, tj. uogólnionego zaufania okazywanego innym ludziom.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

596

Strony

65-81

Jak cytować

Mularska-Kucharek, M. (2010) „Kultura zaufania czy nieufności? O społecznym zaufaniu mieszkańców lokalnych społeczności”, Wieś i Rolnictwo, (2 (147), s. 65–81. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/198 (Udostępniono: 24 kwiecień 2024).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA