Kwatery prywatne – źródło dochodu czy hobby? Przykład Lubelszczyzny

Autor

  • Maria Bednarek-Szczepańska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Słowa kluczowe:

kwatery prywatne, przedsiębiorczość, korzyści materialne i pozamaterialne, województwo lubelskie

Abstrakt

Przedmiotem analiz są kwatery prywatne funkcjonujące na obszarach wiejskich i w małych miastach województwa lubelskiego. Poddając analizie ofertę proponowaną turystom, ruch turystyczny w kwaterach, dochody z prowadzonej działalności i opinie kwaterodawców na ten temat, starano się odpowiedzieć na pytania: jakie są charakterystyczne cechy oferty turystycznej, jaką rolę dla kwaterodawców odgrywa prowadzona działalność - czy jest to istotne źródło dochodu, przejaw przedsiębiorczości, czy też aktywność pełniąca funkcje pozamaterialne? Wyniki pokazują, że działalność ta ma niewielkie znaczenie ekonomiczne. Ruch turystyczny jest niewielki, a dochody z turystyki niskie. Niedostatek jest oryginalnych, konkurencyjnych produktów turystycznych, a oferta turystyczna jest raczej uboga i bazuje na prostym wykorzystaniu zasobów gospodarstw domowych. Cechy postawy przedsiębiorczej nie są powszechnie reprezentowane wśród badanych kwaterodawców. Niemniej jednak prowadzona działalność przynosi im szerokie korzyści pozamaterialne, zwłaszcza w zakresie budowania więzi międzyludzkich.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

28

Strony

147-161

Jak cytować

Bednarek-Szczepańska, M. (2011) „Kwatery prywatne – źródło dochodu czy hobby? Przykład Lubelszczyzny”, Wieś i Rolnictwo, (1 (150), s. 147–161. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/249 (Udostępniono: 24 kwiecień 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ