Wiedza czy mądrość? Czynniki kształtujące przewagę konkurencyjną gospodarstw rolnych

Autor

  • Agnieszka Ginter Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
  • Halina Kałuża Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
  • Stanisław Szarek Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Słowa kluczowe:

wiedza, mądrość, dochodowość rolnictwa

Abstrakt

W artykule poszukiwano odpowiedzi na pytanie, który z niewymiernych czynników - wiedza czy mądrość, ma większy wpływ na wyniki osiągane w gospodarstwie rolnym. Na podstawie wyników badań empirycznych dowiedziono, że większe znaczenie ma mądrość, rozumiana jako umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce, ponieważ w większym stopniu wpływa na wyniki gospodarowania niż ilość posiadanych i wykorzystywanych przez gospodarstwo źródeł informacji.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

26

Strony

120-129

Jak cytować

Ginter, A., Kałuża, H. i Szarek, S. (2010) „Wiedza czy mądrość? Czynniki kształtujące przewagę konkurencyjną gospodarstw rolnych”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (149), s. 120–129. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/232 (Udostępniono: 29 maj 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ

Inne teksty tego samego autora