Szkody łowieckie w świetle uwarunkowań ekonomicznych i prawnych

Autor

  • Marian Flis Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Słowa kluczowe:

szkoda łowiecka, dzik, odpowiedzialność za szkody, odszkodowania łowieckie

Abstrakt

Interakcje zwierząt na środowiska ich bytowania w postępujących zmianach zarówno agrocenoz, jak i fitocenoz leśnych prowadzą do uszkadzania roślin, które w ujęciu gospodarczym określane są mianem szkód wyrządzanych przez zwierzęta. W przypadku zwierząt łownych odpowiedzialność za szkody w uprawach i płodach rolnych scedowana jest na dzierżawców lub zarządców administracyjnie wydzielonych terenów, określanych jako obwody łowieckie. W ostatnich latach problem szkód przybiera na znaczeniu, co bezpośrednio powiązane jest ze zwiększeniem liczebności dzików, będących ich głównym sprawcą. Wraz ze zwiększeniem się liczby szkód wzrastają obciążenia finansowe kół łowieckich, których członkowie niejednokrotnie zmuszeni są podejmować dodatkowe zobowiązania finansowe na pokrycie odszkodowań za szkody czynione przez zwierzynę. W sytuacji takiej nieodzowna wydaje się współpraca między myśliwymi i rolnikami w celu maksymalnego ograniczenia tych szkód. Jednak w obecnych warunkach strukturalno-ekonomicznych rolnictwa nie jest to takie proste i wymaga dużego zaangażowania i dobrej woli obu stron.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

45

Strony

95-103

Jak cytować

Flis, M. (2010) „Szkody łowieckie w świetle uwarunkowań ekonomicznych i prawnych”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (149), s. 95–103. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/230 (Udostępniono: 24 czerwiec 2024).