Polityka wspierania badań i rozwoju technologicznego Unii Europejskiej

Autor

  • Eugeniusz K. Chyłek Autor jest przedstawicielem Polski w Stałym Komitecie ds. Badań w Rolnictwie przy Dyrektoriacie Generalnym RDT Komisji Europejskiej
  • Wojciech Gotkiewicz Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
  • Bartosz Mickiewicz Autor jest pracownikiem naukowym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Słowa kluczowe:

Unia Europejska, Komisja Europejska, nauka, rozwój technologiczny, innowacje, konkurencyjność, polityka naukowa, gospodarka, finansowanie badań

Abstrakt

W artykule przedstawiona została analiza najważniejszych dokumentów Rady Europy, Komisji Europejskiej oraz ekspertów instytucji unijnych dotyczących kierunków współczesnej strategii badań naukowych kreowanych przez Unię Europejską. Omówione zostały podstawowe uwarunkowania realizacji polityki wspierania badań naukowych i rozwoju technologicznego Wspólnoty na tle rozwiniętych i rozwijających się systemów wsparcia nauki i badań. Przedstawiono cele budowy Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz warunków wykorzystania trójkąta wiedzy na rzecz rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego krajów Unii Europejskiej. Przedstawiono także podstawowe informacje dotyczące warunków realizacji 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jego wykorzystania na rzecz badań i postępu technologicznego w sektorze rolno-spożywczym. Omówiono również stan realizacji zobowiązań krajów członkowskich Unii Europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pieniędzy przeznaczanych z budżetu, a także środków poza budżetowych na badania i rozwój.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

31

Strony

88-106

Jak cytować

K. Chyłek, E., Gotkiewicz, W. i Mickiewicz, B. (2010) „Polityka wspierania badań i rozwoju technologicznego Unii Europejskiej”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (148), s. 88–106. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/216 (Udostępniono: 28 maj 2024).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA