Funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na terenie parków narodowych i krajobrazowych

Autor

  • Wojciech Gotkiewicz Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Słowa kluczowe:

Natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 2009 roku w 3 parkach narodowych i 7 krajobrazowych położonych na terenie Zielonych Płuc Polski. Badania empiryczne zostały przeprowadzone z zastosowaniem kwestionariusza wywiadu opracowanego na potrzeby badań. Podjęto ważną i aktualną tematykę funkcjonowania obszarów Natura 2000 w granicach parków narodowych i krajobrazowych. Analizie poddano m.in. uwagi i spostrzeżenia pracowników parków na temat współistnienia omówionych wyżej form ochrony przyrody, konfliktów społeczno-gospodarczych ich rozwiązywania na zarządzanych przez nich obszarach i sposobów oraz skuteczności aktualnych instrumentów prawnych w ochronie przyrody.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

113

Strony

122-130

Jak cytować

Gotkiewicz, W. (2010) „Funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na terenie parków narodowych i krajobrazowych”, Wieś i Rolnictwo, (1 (146), s. 122–130. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/182 (Udostępniono: 28 listopad 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ

Inne teksty tego samego autora