Czynniki różnicujące rozwój gospodarstw agroturystycznych w Polsce

Autor

  • Kazimierz Niewiadomski Autor jest pracownikiem naukowym Politechniki Białostockiej

Słowa kluczowe:

gospodarstwa agroturystyczne, zróżnicowanie, czynniki rozwoju gospodarstw agroturystycznych

Abstrakt

Opracowanie jest poświęcone ocenie czynników determinujących rozwój gospodarstw agroturystycznych. Badaniami objęto wszystkie powiaty w naszym kraju. Analiza wykazała wyraźny związek czynników naturalnych i przyrodniczych oraz ogólnego ruchu turystycznego z rozwojem agroturystyki. Duży obszar zmienności zmiennej zależnej nie został jednak wyjaśniony przez wprowadzone do równań regresji wielorakiej czynniki.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

50

Strony

199-210

Jak cytować

Niewiadomski, K. (2010) „Czynniki różnicujące rozwój gospodarstw agroturystycznych w Polsce”, Wieś i Rolnictwo, (2 (147), s. 199–210. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/207 (Udostępniono: 24 kwiecień 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ