Ocena konwergencji rolnictwa w Polsce w latach 1998-2005

Autor

  • Kazimierz Niewiadomski Autor jest pracownikiem naukowym Politechniki Białostockiej

Słowa kluczowe:

konwergencja, dywergencja, zbieżność, zróżnicowanie

Abstrakt

Opracowanie jest poświęcone ocenie zjawiska konwergencji między województwami w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wytwórczości rolniczej. Procesy te były analizowane w latach 1998–2005 na podstawie kształtowania się wartości dodanej brutto w odniesieniu do kategorii osób pracujących. Ocena konwergencji dokonana w kilku przekrojach, tj. między województwami w naszym kraju dla wszystkich sfer wytwórczości (gospodarka narodowa ogółem), w układzie rolnictwo – gospodarka narodowa, w samym rolnictwie oraz wybranych elementów je charakteryzujących, ogólnie nie prowadzi do wyraźnych konstatacji wskazujących jednoznacznie na występowanie zbieżności, choć pewne tendencje w tym zakresie zarysowały się w badanych płaszczyznach.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

31

Strony

49-62

Jak cytować

Niewiadomski, K. (2009) „Ocena konwergencji rolnictwa w Polsce w latach 1998-2005”, Wieś i Rolnictwo, (3 (144), s. 49–62. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/145 (Udostępniono: 24 wrzesień 2023).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA