Wpływ procesów globalizacyjnych na kierunki rozwoju form handlu żywnością w Polsce

Autor

  • Wacław Szymanowski Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

globalizacja, producenci żywności, infrastruktura handlowa, instytucje kontroli jakości żywności

Abstrakt

W artykule został przedstawiony wpływ procesów globalizacyjnych na działalność w skali makro w otoczeniu rolnictwa, a w szczególności ich wpływ na popyt na żywność oraz na podaż w skali globalnej (państw OECD). Powoduje to konieczność dostosowania do tych zmian nowych rozwiązań instytucjonalnych w obszarze współpracy między producentami żywności a infrastrukturą handlową. Skutkiem tego jest pojawienie się nowych form współpracy w zakresie sprzedaży żywności masowej oraz niszowej zaspokajającej popyt nowo tworzących się subsegmentów rynku w Polsce, zarówno w aglomeracjach miejskich, jak i na terenie obszarów wiejskich.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

32

Strony

83-96

Jak cytować

Szymanowski, W. (2009) „Wpływ procesów globalizacyjnych na kierunki rozwoju form handlu żywnością w Polsce”, Wieś i Rolnictwo, (4 (145), s. 83–96. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/161 (Udostępniono: 1 październik 2023).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA