Wpływ procesów globalizacyjnych na kierunki rozwoju form handlu żywnością w Polsce

Autor

  • Wacław Szymanowski Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.4.145/05

Słowa kluczowe:

globalizacja, producenci żywności, infrastruktura handlowa, instytucje kontroli jakości żywności

Abstrakt

W artykule został przedstawiony wpływ procesów globalizacyjnych na działalność w skali makro w otoczeniu rolnictwa, a w szczególności ich wpływ na popyt na żywność oraz na podaż w skali globalnej (państw OECD). Powoduje to konieczność dostosowania do tych zmian nowych rozwiązań instytucjonalnych w obszarze współpracy między producentami żywności a infrastrukturą handlową. Skutkiem tego jest pojawienie się nowych form współpracy w zakresie sprzedaży żywności masowej oraz niszowej zaspokajającej popyt nowo tworzących się subsegmentów rynku w Polsce, zarówno w aglomeracjach miejskich, jak i na terenie obszarów wiejskich.

Bibliografia

Bunte F., 2009: The food economy of today and tomorrow. In: The Food Economy Global issues and chalanges. Eds. F. Bunte, H. Dagevos. WAP, Wageningen: 43–60. DOI: https://doi.org/10.3920/9789086866878_005

Bunte F., Dagevos H., 2009: Anticipating the future of the food economy. In: The Food Economy Global issues and chalanges. Eds. F. Bunte, H. Dagevos. WAP, Wageningen: 165–179. DOI: https://doi.org/10.3920/9789086866878_013

Ceneciè A., Krygier K., 2006: Novel & functional foods. In: Safety in Agrifood Chain. Eds. P.A. Luning, F. Devlieghere, R. Verhé. WAP, Wageningen: 241–248.

Csaki C., Forgacs C., 2008: Observations on regional level. In: Restructuring Market Relations in Food & Agriculture in Central & Eastern Europe. Impacts upon Small Farmers. Eds. C. Csaki, C. Forgacs, D. Milczarek-Andrzejewska, J. Wilkin. Agroinform. Publ. Co. Ltd. Budapeszt: 40. DOI: https://doi.org/10.1079/9781845931858.0209

Czyżewski A., Poczta-Wajda A., Sapa A., 2008: Globalne uwarunkowania rynków rolnych. W: Polityka rolna Unii Europejskiej po 2013 roku. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa: 14–33.

Dagevos H., Bunte F., 2009: Expanding the size of the envelope that contains agriculture. In: The Food Economy Global Issues and Chalanges. Eds. F. Bunte, H. Dagevos. WAP, Wageningen: 15–23. DOI: https://doi.org/10.3920/978-90-8686-687-8

Fliess B., 2009: Informing consumers about social and environmental conditions of globalized production. In: The Food Economy Global Issues and Chalanges. Eds. F. Bunte, H. Dagevos. WAP, Wageningen: 79–97. DOI: https://doi.org/10.3920/9789086866878_007

Gallo E., 2009: Agribusiness Megatrends. In: Global Challenges, Local Solutions. IAMA, Budapeszt.

Gates B., 1999: Biznes szybki j@k myśl. Prószyński i S-ka, Warszawa.

Handel wewnętrzny w Polsce w 2007 roku. Raport Roczny, 2008. Red. U. Kłosiewicz-Górecka. IBRKiK, Warszawa.

Hanf J.H., Pall Z., Dautzenberg K., 2009: Retail globalisation. What happens to the local suppliers in Central & Eastern Europe? In: Global Challenges, Local Solutions. IAMA, Budapeszt.

Hirschauer N., Martino G., 2008: An Analytical Framework for the Study of Deviant Behaviour in Production. In: Global Challenges-Innovative Solutions. Red. H. Glauben, J.H. Hanf, M. Kopsidis, A. Pieniądz, K. Reinsberg. IAMO, 48, Halle: 11–21.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, 2004. Wydawnictwo F. H. Libellus, Kraków.

Kurek A., 2007: EUREPGA The principles of certification and implementation in horticultural holdings. „Acta Economica” 85–94.

Ruigrok W., van Tulder R., 1993: The Ideology of Interdependence. University of Amsterdame, Amsterdam.

Schaafsma G., Kok F.J., 2005: Nutritional aspects of food innovations: a focus on functional foods. In: Inovation in Agrifood systems. Eds. W.M.F. Jongen, M.T.G. Meulenberg. WAP, Wageningen: 207–220. DOI: https://doi.org/10.3920/9789086866663_009

Swinnen J.F., Vandemootele T., 2008: On the politycal economy of food standards. In: Global Challenges-Innovative Solutions. Eds. H. Glauben, J.H. Hanf, M. Kopsidis, A. Pieniądz, K. Reinsberg. 46, IAMO: 1–10.

Szymanowski W., 2008: Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Difin, Warszawa.

Szymanowski W., Karasiewicz G., 1998: Handel krajowy produktami rolno-spożywczymi. W: Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce. FAPA, Warszawa: 403–524.

Wilkin J., 2008: Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich. W: Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014–2020. Red. M. Kłodziński. IRWiR PAN, Warszawa: 9–20.

van de Port P., 2009: The interplay between private and public food safety standards. In: The Food Economy Global Issues and Chalanges. Eds. F. Bunte, H. Dagevos. WAP, Wageningen: 99–107. DOI: https://doi.org/10.3920/9789086866878_008

van Witteloostuijn A., 2009: Globalization in food industry. The impact on market structures and firm postures. In: The Food Economy GlobalIssues and Chalanges. Eds. F. Bunt, H. Dagevos. WAP, Wageningen: 23–42. DOI: https://doi.org/10.3920/9789086866878_004

Zegar J.Z., 2007: Przesłanki nowej ekonomii rolnictwa. „Zagad. Ekon. Roln.” 4.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

45

Strony

83-96

Jak cytować

Szymanowski, W. (2009) „Wpływ procesów globalizacyjnych na kierunki rozwoju form handlu żywnością w Polsce”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (145), s. 83–96. doi: 10.53098/wir.2009.4.145/05.