Recenzja książki Romana Sobieckiego „Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa”

Autor

  • Wacław Szymanowski Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.3.144/09

Abstrakt

R. Sobiecki, 2007: Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa. Wydaw. SGH, Warszawa, s. 365.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

38

Strony

135-140

Jak cytować

Szymanowski, W. (2009) „Recenzja książki Romana Sobieckiego «Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa»”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (144), s. 135–140. doi: 10.53098/wir.2009.3.144/09.

Numer

Dział

RECENZJE I OMÓWIENIA