Recenzja książki Romana Sobieckiego „Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa”

Autor

  • Wacław Szymanowski Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Abstrakt

R. Sobiecki, 2007: Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa. Wydaw. SGH, Warszawa, s. 365.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

28

Strony

135-140

Jak cytować

Szymanowski, W. (2009) „Recenzja książki Romana Sobieckiego «Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa»”, Wieś i Rolnictwo, (3 (144), s. 135–140. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/151 (Udostępniono: 4 październik 2023).

Numer

Dział

RECENZJE I OMÓWIENIA