Promocja produktów agroturystycznych gospodarstw rolnych regionu siedleckiego

Autor

  • Grażyna A. Ciepiela Autorka jest pracownikiem naukowym Akademii Podlaskiej w Siedlcach
  • Kazimierz Jankowski Autor jest pracownikiem naukowym Akademii Podlaskiej w Siedlcach
  • Jacek Sosnowski Autor jest pracownikiem naukowym Akademii Podlaskiej w Siedlcach

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.3.144/08

Słowa kluczowe:

agroturystyka, promocja, gospodarstwo rolne, atrakcje, marketing

Abstrakt

Usługi agroturystyczne zyskują coraz większą popularność na rynku turystycznym. Istnieje zatem konieczność podejmowania odpowiednich metod marketingowych przez rolników zajmujących się tą działalnością w celu zwiększenia popytu na oferowane przez nich usługi turystyczne. Dlatego w niniejszej pracy dokonano analizy stosowanych form promocji i reklamy w gospodarstw agroturystycznych zlokalizowanych na terenie regionu siedleckiego. Dla realizacji założeń badawczych dokonano charakterystyki osób prowadzących tę działalność oraz warunków, jakie oferują odwiedzającym. Ponadto przedstawiono wartości wskaźników opisujących wykorzystanie bazy noclegowej oraz udział poszczególnych gospodarstw w analizowanym rynku. Jak wynika z przeprowadzonych badań, agroturystyka staje się dla rolników ważnym alternatywnym źródłem dochodu. Brak wiedzy o skutecznych, a także tanich formach promocji oferowanych usług może doprowadzić do sytuacji spadku popularności tej formy wypoczynku. Obecnie większość gospodarstw nie widzi konieczności stosowania innej promocji niż przynależność do stowarzyszenia agroturystycznego lub zamieszczanie oferty w Internecie. Wskazane przez respondentów środki finansowe, które przeznaczają na reklamę, powinny być przez nich zwiększone o koszty promocji, podkreślającej specyficzny charakter oferowanego produktu.

Bibliografia

Balińska A., Sikorska-Wolak I., 2001: Agroturystyka w dolinie Bugu i warunki jej rozwoju. Wydaw. SGGW, Warszawa.

Brelik A., 2007: Analiza działalności agroturystycznej w województwie zachodniopomorskim. W: Agroturystyka – moda czy potrzeba? Red. G.A. Ciepiela, J. Sosnowski. Wydaw. Akademii Podlaskiej, Siedlce: 258–259.

Ciepiela G.A., Sosnowski J., Jankowski K., 2006: Charakterystyka produktu agroturystycznego w regionie ostrołęckim. W: Marketing w agroturystyce. Red. M. Plichta, J. Sosnowski. Wydaw. Akademii Podlaskiej, Siedlce: 131–140.

Dąbrowski P., 2007: Znaczenie marketingu w usługach agroturystycznych na przykładzie wybranych gospodarstw województwa zachodniopomorskiego. W: Agroturystyka – moda czy potrzeba? Red. G.A. Ciepiela, J. Sosnowski. Wydaw. Akademii Podlaskiej Siedlce: 436–445.

Jasińska A., Skolimowski M., Sosnowski J., 2007: Agroturystyka jako produkt turystyczny w Polsce i wybranych krajach Europy. W: Agroturystyka stan i perspektywy rozwoju. Red. M. Jalinik, R. Ziółkowski. Wydaw. Politechniki Białostockiej, Białystok: 102–109.

Kobyłecki J., 2006: Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich. W: Problemy rolnictwa światowego. Wydaw. SGGW, Warszawa: 433–440.

Kurtyka I., 2004: Formy promocji produktu agroturystycznego w Sudetach. W: Marketing produktów turystycznych. Red. M. Jalinik. Wydaw. Politechniki Białostockiej, Białystok: 139–143.

Mazowsze – Agroturystyka, 2005/2006. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie.

Mazurek-Łopacińska K., 1998: Badania marketingowe – podstawowe metody i obszary zastosowań. Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Ostarzewski J., 2001: Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu. „Gazeta Łosicka” 3: 23.

Parlińska M., 2007: Informacja i jej znaczenie w rozwoju agroturystyki. W: Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich. Red. I. Sikorska-Wolak. Wydaw. SGGW, Warszawa: 412–420.

Sirko M., Łucjan K., 2006: Jakość przekazu internetowego treści turystycznych a marketing zewnętrzny miasta Lublin. W: Turystyka i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu. Red. D. Dutkiewicz, F. Midura, E. Wysocka. Wydaw. Almamer, Warszawa: 229–235.

Sosnowski J., Starczewski K., 2006: Ekonomiczne uwarunkowania działalności agroturystycznej. W: Ekonomiczno-społeczne przekształcenia w rolnictwie i jego otoczeniu. Red. M. Niewęgłowski, Wydaw. Akademii Podlaskiej, Siedlce: 91–96.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

128

Strony

123-134

Jak cytować

A. Ciepiela, G., Jankowski, K. i Sosnowski, J. (2009) „Promocja produktów agroturystycznych gospodarstw rolnych regionu siedleckiego”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (144), s. 123–134. doi: 10.53098/wir.2009.3.144/08.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ