Promocja produktów agroturystycznych gospodarstw rolnych regionu siedleckiego

Autor

  • Grażyna A. Ciepiela Autorka jest pracownikiem naukowym Akademii Podlaskiej w Siedlcach
  • Kazimierz Jankowski Autor jest pracownikiem naukowym Akademii Podlaskiej w Siedlcach
  • Jacek Sosnowski Autor jest pracownikiem naukowym Akademii Podlaskiej w Siedlcach

Słowa kluczowe:

agroturystyka, promocja, gospodarstwo rolne, atrakcje, marketing

Abstrakt

Usługi agroturystyczne zyskują coraz większą popularność na rynku turystycznym. Istnieje zatem konieczność podejmowania odpowiednich metod marketingowych przez rolników zajmujących się tą działalnością w celu zwiększenia popytu na oferowane przez nich usługi turystyczne. Dlatego w niniejszej pracy dokonano analizy stosowanych form promocji i reklamy w gospodarstw agroturystycznych zlokalizowanych na terenie regionu siedleckiego. Dla realizacji założeń badawczych dokonano charakterystyki osób prowadzących tę działalność oraz warunków, jakie oferują odwiedzającym. Ponadto przedstawiono wartości wskaźników opisujących wykorzystanie bazy noclegowej oraz udział poszczególnych gospodarstw w analizowanym rynku. Jak wynika z przeprowadzonych badań, agroturystyka staje się dla rolników ważnym alternatywnym źródłem dochodu. Brak wiedzy o skutecznych, a także tanich formach promocji oferowanych usług może doprowadzić do sytuacji spadku popularności tej formy wypoczynku. Obecnie większość gospodarstw nie widzi konieczności stosowania innej promocji niż przynależność do stowarzyszenia agroturystycznego lub zamieszczanie oferty w Internecie. Wskazane przez respondentów środki finansowe, które przeznaczają na reklamę, powinny być przez nich zwiększone o koszty promocji, podkreślającej specyficzny charakter oferowanego produktu.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

87

Strony

123-134

Jak cytować

A. Ciepiela, G., Jankowski, K. i Sosnowski, J. (2009) „Promocja produktów agroturystycznych gospodarstw rolnych regionu siedleckiego”, Wieś i Rolnictwo, (3 (144), s. 123–134. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/150 (Udostępniono: 3 październik 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ