Perspektywy polskiego mleczarstwa w kontekście zmian wspólnej polityki rolnej

Autor

  • Janusz Majewski Autor jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

30

Strony

185-190

Jak cytować

Majewski, J. (2009) „Perspektywy polskiego mleczarstwa w kontekście zmian wspólnej polityki rolnej”, Wieś i Rolnictwo, (2 (143), s. 185–190. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/142 (Udostępniono: 24 wrzesień 2023).

Numer

Dział

KRONIKA