Ekonomiczno-ekologiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w województwie lubelskim

Autor

  • Armand Kasztelan Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Anna Kierepka-Kasztelan Autorka jest pracownikiem naukowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

Słowa kluczowe:

przemysł spożywczy, zanieczyszczenia środowiska, nakłady na ochronę środowiska

Abstrakt

W artykule przedstawiono, z jednej strony, poziom oddziaływania przemysłu spożywczego na środowisko naturalne, z drugiej zaś, na podstawie badań ankietowych podjęto próbę analizy nakładów inwestycyjnych poniesionych przez ten dział na ochronę środowiska. Ze względu na znaczenie w strukturze gospodarki zakresem przestrzennym badań objęto podmioty prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego. Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, charakteryzujące się znacznym rozproszeniem i rozdrobnieniem prowadzonej działalności, mają istotny wpływ na poziom emitowanych zanieczyszczeń w regionie lubelskim. Fakt ten tłumaczy zaangażowanie podmiotów sektora spożywczego w działania na rzecz ochrony środowiska. W badanych latach odnotowano czterokrotny wzrost wartości zrealizowanych inwestycji proekologicznych. Najczęściej wykorzystywanym źródłem finansowania tych inwestycji są środki własne, stanowiące ponad połowę wydatkowanych środków. Największy udział w strukturze realizowanych przedsięwzięć proekologicznych, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym, stanowiły inwestycje w gospodarkę ściekową i ochronę wód. Uwzględniając podział inwestycji ze względu na ich rodzaj, należy stwierdzić, że wciąż dominują inwestycje „końca rury”, a więc ograniczające emisję już powstałych zanieczyszczeń.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

26

Strony

152-162

Jak cytować

Kasztelan, A. i Kierepka-Kasztelan, A. (2009) „Ekonomiczno-ekologiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w województwie lubelskim”, Wieś i Rolnictwo, (2 (143), s. 152–162. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/138 (Udostępniono: 24 wrzesień 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ