Produkty regionalne w Portugalii

Autor

  • Agnieszka Borowska Autorka jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Słowa kluczowe:

produkty regionalne, produkty tradycyjne, obszary wiejskie

Abstrakt

Artykuł jest próbą przedstawienia podstawowych informacji na temat żywności tradycyjnej i regionalnej w UE, w tym zwłaszcza w Portugalii. Omawia dotychczasowe korzyści wynikające z uczestnictwa tego kraju we wspólnotowym systemie wysokojakościowej żywności na podstawie dostępnej literatury przedmiotu oraz wyników badań. Ukazuje znaczenie ekonomiczne i społeczne produktów PDO, PGI i TSG dla obszarów wiejskich, informuje o dotychczasowej liczbie i strukturze zarejestrowanych według krajów i kategorii produktów objętych ochroną przez Komisję Europejską.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

34

Strony

142-155

Jak cytować

Borowska, A. (2008) „Produkty regionalne w Portugalii”, Wieś i Rolnictwo, (3 (140), s. 142–155. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/95 (Udostępniono: 2 październik 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ