Produkty regionalne w Portugalii

Autor

  • Agnieszka Borowska Autorka jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2008.3.140/12

Słowa kluczowe:

produkty regionalne, produkty tradycyjne, obszary wiejskie

Abstrakt

Artykuł jest próbą przedstawienia podstawowych informacji na temat żywności tradycyjnej i regionalnej w UE, w tym zwłaszcza w Portugalii. Omawia dotychczasowe korzyści wynikające z uczestnictwa tego kraju we wspólnotowym systemie wysokojakościowej żywności na podstawie dostępnej literatury przedmiotu oraz wyników badań. Ukazuje znaczenie ekonomiczne i społeczne produktów PDO, PGI i TSG dla obszarów wiejskich, informuje o dotychczasowej liczbie i strukturze zarejestrowanych według krajów i kategorii produktów objętych ochroną przez Komisję Europejską.

Bibliografia

Carvalho Teixeira Valorizaçao M.S., 2004: De Produtos Agroalimentares Na Óptica De Marketing. O caso dos produtos tradicionais associados a origem. Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro, Vila Real, Este trabalho foi financiado no âmbito do PRODEP II Formaçao Avançada de Docentes no Ensino Superior Concurso n. o 1/5.2/PRODEP/1996, Formando no 43 (maszynopis powielony).

Chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne, nazwy specyficznego charakteru oraz lista produktów tradycyjnych, 2005. FAPA, Warszawa.

European Commission, DG-AGRI (http://europa.eu.int/comm/agriculture).

Folkeson C., 2005: Geographical Indications and Rural Development in the EU (http://biblioteket.ehl.lu.se/olle/papers , p. 45).

Project DOLPHINS 2002, Contract QLK5-2000-00593: Development of Origin Labelled Products: Humanity, Innovation and Sustainability. OLP sector in Portugal. A. Fragata, M. M. Leitão. INIA-EAN_DEEESA, Oeiras, Portugal.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.

www.eurostat

www.minrol.gov.pl

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

50

Strony

142-155

Jak cytować

Borowska, A. (2008) „Produkty regionalne w Portugalii”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (140), s. 142–155. doi: 10.53098/wir.2008.3.140/12.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ