Rola lokalnych instytucji w absorpcji środków unijnych dla rolnictwa w opinii rolników południowo-wschodniej Polski

Autor

  • Teresa Miś Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Rzeszowskiego

Słowa kluczowe:

instytucje, rozdrobnione rolnictwo, fundusze UE, wspólna polityka rolna

Abstrakt

W opracowaniu poddano ocenie udział instytucji szczebla lokalnego w świadczeniu pomocy rolnikom, ubiegającym się o środki finansowe z funduszy UE w warunkach rolnictwa rozdrobnionego. Zdecydowana większość badanych rolników wiąże sytuację finansowo-ekonomiczną swojego gospodarstwa oraz możliwość i sprawność korzystania z funduszy unijnych z działalnością instytucji lokalnych, w tym głównie ośrodków doradztwa rolniczego. Dzięki szkoleniom i doradztwu bezpośredniemu, polegającemu na pomocy w sporządzeniu poszczególnych wniosków aplikacyjnych, organizowanym przez pracowników ośrodków doradztwa rolniczego, rolnicy w warunkach rolnictwa rozdrobnionego nie miel problemów z wypełnianiem wniosków aplikacyjnych. W kolejnych latach będą mogli korzystać z działań dostępnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przygotowanie rolników do nowego okresu programowania to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed lokalnymi instytucjami, szczególnie doradczymi.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

27

Strony

130-141

Jak cytować

Miś, T. (2008) „Rola lokalnych instytucji w absorpcji środków unijnych dla rolnictwa w opinii rolników południowo-wschodniej Polski”, Wieś i Rolnictwo, (3 (140), s. 130–141. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/94 (Udostępniono: 24 wrzesień 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ