Sposoby urzeczywistniania koncepcji zrównoważonego rozwoju na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

Autor

  • Barbara Roszkowska-Mądra Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Białymstoku

Słowa kluczowe:

ONW, rozwój zrównoważony, rolnictwo, polityka rolna

Abstrakt

Głównym celem polityki wobec obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) jest zachowanie na nich funkcji gospodarczej poprzez poprawę zarządzania z uwzględnieniem zasad środowiskowych. Realizacja idei zrównoważonego rozwoju na obszarach ONW sprzyja tworzeniu korzystnych warunków dla rolnictwa ekologicznego, wielofunkcyjnego rozwoju wsi oraz różnych form działalności pozarolniczej. To wzmacnia ekonomicznie gospodarstwa rolne, powoduje wzrost konkurencyjności sektora rolnego oraz po lepsza jakość życia na tych obszarach. Strategia wdrażania idei zrównoważonego rozwoju n. obszarach ONW powinna przyczyniać się do zwiększenia ich spójności społecznej, zintegrowania z jednolitym rynkiem i ochrony środowiska naturalnego.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

32

Strony

104-115

Jak cytować

Roszkowska-Mądra, B. (2008) „Sposoby urzeczywistniania koncepcji zrównoważonego rozwoju na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)”, Wieś i Rolnictwo, (3 (140), s. 104–115. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/92 (Udostępniono: 2 październik 2023).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA