Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 na tle wcześniejszych programów wiejskich, współfinansowanych ze środków unijnych (analiza struktury programu)

Autor

  • Janusz Rowiński Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie

Słowa kluczowe:

rozwój rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich, wsparcie rozwoju środkami publicznymi

Abstrakt

„PROW 2007—2013” jest kolejnym programem wspierającym rozwój polskiego rolnictwa i regionów wiejskich unijnymi i krajowymi środkami publicznymi. Środki unijne wyniosą około 13,2 mld euro, krajowe publiczne blisko 4,0 mld euro, a środki własne otrzymujących pomoc szacuje się na ponad 7,8 mld euro. Środki zaangażowane w realizację programu szacuje się na ponad 25 mld euro. Program nie spełnia postulatu koncentracji środków na działaniach poprawiających konkurencyjność i produkcyjność gospodarki w regionach wiejskich. Charakteryzuje go dość równomierne rozłożenie środków publicznych na działania wspierające rozwój, ochronę środowiska i dochody rolnicze. Środki publiczne są przeznaczone na następujące cele: rozwój gospodarki żywnościowej — 5,0 mld euro (29,0% środków ogółem), rozwój innych działów gospodarki — 2,8 mld euro (16,5%), ochrona środowiska — 3,1 mld euro (18,0%), wsparcie dochodów i celów socjalnych — 4,6 mld euro (26,9%), inne — 1,6 mld euro (9,5%). Tak duża kwota przeznaczona na wsparcie dochodów i cele socjalne jest słabością programu, który powinien być skorygowany w okresie realizacji.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

30

Strony

67-84

Jak cytować

Rowiński, J. (2008) „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 na tle wcześniejszych programów wiejskich, współfinansowanych ze środków unijnych (analiza struktury programu)”, Wieś i Rolnictwo, (3 (140), s. 67–84. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/90 (Udostępniono: 24 wrzesień 2023).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA