Od redakcji. Pięć dekad krzewienia wiedzy o wsi i rolnictwie. Z okazji wydania 200. numeru kwartalnika Wieś i Rolnictwo

Autor

  • Redakcja Wsi i Rolnictwa

Abstrakt

Z ogromną radością i dumą oddajemy w ręce Czytelników jubileuszowy, dwusetny numer naszego czasopisma, którego publikacja zbiega się z obchodami 50-lecia jego istnienia. Jest to przełomowe wydarzenie zarówno dla samego czasopisma, jak i dziedziny nauk społecznych. Przez ostatnie 50 lat towarzyszyliśmy naukowcom i praktykom w ich wysiłkach na rzecz rozwoju wiedzy o rolnictwie, obszarach wiejskich i społecznościach zamieszkujących te tereny, aby poznać i lepiej zrozumieć wieloaspektowe relacje między nimi. Pomimo upływu tak wielu lat nasze zaangażowanie we wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, budowanie odporności i utrzymywanie żywotności polskiej wsi poprzez propagowanie zrównoważonych praktyk rolniczych i sprawiedliwego wzrostu pozostaje niezachwiane. Natomiast utrzymanie interdyscyplinarnego charakteru kwartalnika, włączenie go do kolejnych renomowanych baz czasopism naukowych, jego wysoka pozycja w Google Scholar Metrics TOP 100 (według wskaźnika cytowalności) świadczą o postępach, jakie podjęliśmy w celu rozwoju i podnoszenia jakości naszego czasopisma.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

49

Strony

7-8

Jak cytować

Redakcja Wsi i Rolnictwa (2023) „Od redakcji. Pięć dekad krzewienia wiedzy o wsi i rolnictwie. Z okazji wydania 200. numeru kwartalnika Wieś i Rolnictwo”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (200), s. 7–8. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/894 (Udostępniono: 26 maj 2024).