Ewolucja korzystania ze środków Unii Europejskiej w Polsce – miks efektów popytowych i podażowych. Recenzja książki Terytorialne efekty polityk Unii Europejskiej w Polsce, pod redakcją Grzegorza Gorzelaka

Autor

  • Katarzyna Zawalińska Dr hab. Katarzyna Zawalińska, prof. IRWiR PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Zakład Modelowania Ekonomicznego, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa https://orcid.org/0000-0003-2185-7778

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir012023/06

Abstrakt

Recenzja książki: Terytorialne efekty polityk Unii Europejskiej w Polsce, G. Gorzelak (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2022, ss. 261.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

86

Strony

117-120

Jak cytować

Zawalińska, K. (2023) „Ewolucja korzystania ze środków Unii Europejskiej w Polsce – miks efektów popytowych i podażowych. Recenzja książki Terytorialne efekty polityk Unii Europejskiej w Polsce, pod redakcją Grzegorza Gorzelaka”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (198), s. 117–120. doi: 10.53098/wir012023/06.

Numer

Dział

RECENZJE I OMÓWIENIA