„Wynagrodzenie godziwe” samozatrudnionego rolnika

Autor

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir042022/05

Słowa kluczowe:

wynagrodzenie, godność, samozatrudnienie, rolnik indywidualny, społeczna użyteczność pracy

Abstrakt

Praca człowieka jest społecznie użyteczna. Oznacza to, że społeczeństwo ma wobec osoby pracującej obowiązek zapewnienia życia godnego. Wymaga to także zagwarantowania określonego poziomu przychodów. W związku z tym wynagrodzenie godziwe należy się nie tylko pracownikowi, lecz także każdej osobie pracującej zarobkowo, zwłaszcza gdy nie zatrudnia ona innych do wykonywania pracy.

Bibliografia

Sobczyk A. (2022). Zarys systemu prawa pracy. Tom 2: Ustrój społeczno-gospodarczy III RP i ustrojowe prawo pracy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sobczyk A. (2018). Podmiotowość pracy i towarowość usług. Analiza prawna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sobczyk A. (2013). Prawo pracy w świetle konstytucji RP. Tom 2: Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a konstytucyjne prawa i wolności człowieka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Sylwestrzak A. (2012). Filozofia pracy w encyklikach Leona XII i Jana Pawła II. W: M. Seweryński, J. Stelina (red.). Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu (s. 328–338). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Ustawa (1974). Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, 1700, 2140).

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

90

Strony

77-84

Jak cytować

Sobczyk, A. (2023) „«Wynagrodzenie godziwe» samozatrudnionego rolnika”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (197), s. 77–84. doi: 10.53098/wir042022/05.