Czy polska socjologia wsi ma przyszłość? Recenzja książki Andrzeja Kalety, Szkice o polskiej socjologii wsi

Autor

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir032022/06

Abstrakt

Recenzja książki:  A. Kaleta, Szkice o polskiej socjologii wsi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2021, ss. 215.

Bibliografia

Bukraba-Rylska I. (2008). Socjologia wsi polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Gorlach K. (2004). Socjologia obszarów wiejskich. Problemy i perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Gorlach K., Klekotko M. (2013). Trójkąt niebermudzki: sceny, sieci i ruchy społeczne w rozwoju obszarów nie tylko wiejskich. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 44, 25–38.

Vonderach G. (2006). Nowe zadania socjologii obszarów wiejskich. W: A. Kaleta, G. Vonderach (red.). Nowa socjologia wsi w Niemczech (s. 15–38). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

87

Strony

149-153

Jak cytować

Najbor, J. (2023) „Czy polska socjologia wsi ma przyszłość? Recenzja książki Andrzeja Kalety, Szkice o polskiej socjologii wsi”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (196), s. 149–153. doi: 10.53098/wir032022/06.

Numer

Dział

RECENZJE I OMÓWIENIA