Koncepcje ustroju rolnego w kontekście konstytucji wybranych państw europejskich

Autor

  • Paulina Zasada Paulina Zasada, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir032022/01

Słowa kluczowe:

ustrój rolny, konstytucja, państwa europejskie

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie zasadniczych rozwiązań w zakresie konstytucyjnego kształtowania ustroju rolnego. Prawnoporównawcza analiza modeli ustroju rolnego prowadzi do wskazania podobieństw i różnic zachodzących na tym tle między sześcioma wybranymi krajami europejskimi. Wyniki badania pozwalają dostrzec wpływ sytuacji społeczno-gospodarczej państwa na treść regulacji konstytucyjnej.

Bibliografia

Aleksandrowicz M. (2009). System prawny Szwajcarii. Historia i współczesność. Białystok: Temida 2.

Eurostat (2021). Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions. https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ef_m_farmleg&lang=en (dostęp: 31.08.2022).

Eurostat (2010a), Archive: Agricultural census in Bulgaria. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Agricultural_census_in_Bulgaria (dostęp: 7.09.2022).

Eurostat (2010b), Archive: Agricultural census in Italy. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Agricultural_census_in_Italy (dostęp: 7.09.2022).

Eurostat (2010c), Archive: Agricultural census in Norway. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Agricultural_census_in_Norway&direction=next&oldid=407596 (dostęp: 5.09.2022).

Eurostat (2010d), Archive: Agricultural census in Portugal. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Agricultural_census_in_Portugal (dostęp: 7.09.2022).

Halamska M. (2005). Rozwój wiejski w Portugalii w latach 1986–2000. Wzór czy przestroga dla Polski? Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Jamróz L. (2012). Włochy. W: S. Bożyk, M. Grzybowski (red.). Systemy ustrojowe państw współczesnych (s. 161–180). Białystok: Temida 2.

Karp J. (2012). Wstęp. W: L. Garlicki (red.). Konstytucja Republiki Bułgarii (s. 7–51). Warszawa: Kancelaria Sejmu.

KE [Komisja Europejska] (2019). Rolnictwo w krajach objętych procesem rozszerzenia. https://agriculture.ec.europa.eu/international/international-cooperation/enlargement/candidates_pl (dostęp: 9.09.2022).

Koksanowicz G. (2002). Republika Bułgarii. W: E. Gdulewicz (red.). Ustroje państw współczesnych 2 (s. 33–64). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej (2000). W: L. Garlicki (red.). Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej (s. 41–111). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Konstytucja Królestwa Norwegii (1996). https://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/Norwegia_pol_2020.pdf (dostęp: 31.07.2022).

Konstytucja Republiki Bułgarii (2012). W: L. Garlicki (red.). Konstytucja Republiki Bułgarii (s. 51–117). Warszawa: Kancelaria Sejmu.

Konstytucja Republiki Portugalskiej (2000). https://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/03/Portugalia_pol_010116.pdf (dostęp: 10.08.2022).

Konstytucja Republiki Serbii (2018). https://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/Serbia_pol_010118.pdf (dostęp: 16.08.2022).

Konstytucja Republiki Włoskiej (2004). https://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/Wlochy_pol_010711.pdf (dostęp: 7.08.2022).

Konstytucja Związkowa Konfederacji Szwajcarskiej (1970). W: A. Burda, M. Rybicki (red.).

Konstytucje Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Belgii, Szwajcarii. Zbiór tekstów (s. 225–284). Warszawa–Wrocław–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Lichorowicz A. (2001). Konstytucyjne podstawy kształtowania ustroju rolnego Rzeczypospolitej w świetle artykułu 23 Konstytucji. W: M. Wyrzykowski (red.). Konstytucyjne podstawy systemu prawa (s. 105–124). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Lichorowicz A. (2000). Status prawny gospodarstw rodzinnych w ustawodawstwie krajów Europy Zachodniej. Białystok: Temida 2.

Łabno A. (2002). System konstytucyjny Portugalii. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Łabno-Jabłońska A. (1996). Iberyjska droga do demokracji. Studium prawnokonstytucyjne. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

OECD [Organisation for Economic Co-operation and Development] (2015). Review of Agricultural Policies: Switzerland 2015. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264168039-en.

Orłowski W., Skrzydło W. (2010). Ustrój polityczny Republiki Włoskiej. W: W. Skrzydło (red.). Ustroje państw współczesnych 1 (s. 55–92). Lublin: UMCS.

Osiński J. (1996). Wstęp. W: L. Garlicki (red.). Konstytucja Królestwa Norwegii (s. 3–22). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Piszczek E. (1998). Socjologia wsi w Szwajcarii. W: A. Kaleta, C. Giordano, Y. Preiswerk (red.). Socjologia wsi w Szwajcarii (s. 29–42). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Prokop K. (2012). Szwajcaria. W: S. Bożyk, M. Grzybowski (red.). Systemy ustrojowe państw współczesnych (s. 215–244). Białystok: Temida 2.

Vonarb I. (1998). Przemiany tożsamości chłopskiej. W: A. Kaleta, C. Giordano, Y. Preiswerk (red.). Socjologia wsi w Szwajcarii (s. 43–53). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Witkowski Z. (2012). Charakterystyka Konstytucji z 27 grudnia 1947 roku oraz podstaw ustroju politycznego nowego Państwa Włoskiego. W: A. Gaca, Z. Witkowski (red.). Podstawy ustroju konstytucyjnego Republiki Włoskiej (s. 55–74). Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.

Wojnicki J. (2013). System konstytucyjny Serbii. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

106

Strony

13-31

Jak cytować

Zasada, P. (2023) „Koncepcje ustroju rolnego w kontekście konstytucji wybranych państw europejskich”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (196), s. 13–31. doi: 10.53098/wir032022/01.