Mieszkańcy obszarów wiejskich – niewykorzystany potencjał siły roboczej w Polsce?

Autor

  • Ewa Flaszyńska Dr Ewa Flaszyńska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Katedra Ustroju Pracy i Rynku Pracy, ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa https://orcid.org/0000-0003-1554-1400

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir042021/02

Słowa kluczowe:

aktywność zawodowa, niewykorzystane zasoby ludzkie, obszary wiejskie, rolnicy, rynek pracy, siła robocza

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza zasobów siły roboczej na obszarach wiejskich oraz przedstawienie możliwości jej realokacji do pracy zarobkowej poza rolnictwem. Rynek pracy na obszarach wiejskich w coraz mniejszym stopniu identyfikuje się z działalnością rolniczą. Stałe unowocześnianie polskiego rolnictwa i przekształcanie go w pełni rynkową gałąź gospodarki jest w stanie uwolnić nadwyżkę rąk do pracy. Ważnym wyzwaniem stojącym przed polską polityką rynku pracy staje się więc tworzenie warunków do pełnego wykorzystania tych uwalnianych rezerw, np. poprzez przekwalifikowywanie zasobów siły roboczej pracujących w rolnictwie i wykorzystanie jej w innych branżach. Prezentowanej analizy dokonano na podstawie dostępnych danych statystycznych oraz danych pozyskanych z systemów informatycznych publicznych służb zatrudnienia.

Bibliografia

Czyżewski A. (2010). Co dała integracja europejska polskiej wsi – w opinii ekonomisty. W: J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.). Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi (s. 159–168). Warszawa: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

GUS [Główny Urząd Statystyczny] (2021a). Powszechny Spis Rolny 2020. Raport z wyników. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/psr-2020/powszechny-spis-rolny-2020-raport-z-wynikow,4,1.html (dostęp: 6.11.2021).

GUS [Główny Urząd Statystyczny] (2021b). Pracujący w gospodarce narodowej w 2020 roku. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-w-gospodarce-narodowej-w-2020-roku,7,18.html (dostęp: 6.11.2021).

GUS [Główny Urząd Statystyczny] (2021c). Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2020. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-czasowej-emigracji-z-polski-w-latach-2004-2020,2,14.html (dostęp: 6.11.2021).

GUS [Główny Urząd Statystyczny] (2021d). Zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników według zawodów 2021 r. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/zapotrzebowanie-rynku-pracy-na-pracownikow-wedlug-zawodow-2021-r-,24,1.html (dostęp: 12.11.2021).

Karwat-Woźniak B. (2015). Zasoby pracy w polskim rolnictwie indywidualnym i ich wykorzystanie. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102 (1), 70–84.

KE [Komisja Europejska] (2021). Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich: silniejsze, lepiej skomunikowane, odporne i zamożne obszary wiejskie w UE. https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/newsroom/news/2021/06/30-06-2021-long-term-vision-for-rural-areas-for-stronger-connected-resilient-prosperous-eu-rural-areas (dostęp: 7.11.2021).

Lewandowski P., Szewczyk N., Madoń K. (2021). Sektorowe przepływy na rynku pracy w 2020 roku. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.

ManpowerGroup (2021). Niedobór talentów – raport 2021. Wyniki dla Polski. https://www.manpowergroup.pl/wp-content/uploads/2021/07/MPG_2021_Niedob%C3%B3rtalent%C3%B3w-2021_-infografika-PL.pdf (dostęp: 12.11.2021).

MRiPS [Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej] (2021). Informacja o zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce (stan na 1 lipca 2021 r.). Departament Rynku Pracy. Warszawa. https://tiny.pl/9vh5r (dostęp: 12.11.2021).

MRPiPS [Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej] (2018). Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2018. Warszawa. https://tiny.pl/9vh5f (dostęp: 12.11.2021).

Obserwator Finansowy (2019). Czas dużych rezerw siły roboczej w rolnictwie już za nami. Wywiad Macieja Jaszczuka z Moniką Stanny. https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/nowe-trendy/spoleczenstwo/czas-duzych-rezerw-sily-roboczej-w-rolnictwie-juz-za-nami (dostęp: 12.11.2021).

Stanny M., Strzelecki P. (2020). Ludność wiejska. W: J. Wilkin, A. Hałasiewicz (red.). Polska wieś 2020. Raport o stanie wsi (s. 31–51). Warszawa: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

159

Strony

37-55

Jak cytować

Flaszyńska, E. (2022) „Mieszkańcy obszarów wiejskich – niewykorzystany potencjał siły roboczej w Polsce?”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (193), s. 37–55. doi: 10.53098/wir042021/02.