Podatek rolny a podatek dochodowy w gospodarstwach rolniczych – konsekwencje zmian

Autor

  • Kinga Gruziel Autorka jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Mirosław Wasilewski Autor jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Słowa kluczowe:

podatek rolny, podatek dochodowy, indywidualne gospodarstwa rolnicze, FADN

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono koncepcję i konsekwencje zastąpienia podatku rolnego podatkiem dochodowym w gospodarstwach rolniczych o różnych typach w regionie „Mazowsze i Podlasie”. Stwierdzono, że typ rolniczy i powierzchnia UR w sposób zasadniczy różnicuje zależności między dotychczasowym obciążeniem gospodarstw podatkiem rolnym a ewentualnym podatkiem dochodowym. W gospodarstwach rolniczych o typie „bydło mleczne” tylko w najmniejszej grupie obszarowej nie wystąpił dochód do opodatkowania, pod warunkiem wprowadzenia sytemu ulg i zwolnień. W pozostałych grupach obszarowych gospodarstw o tym typie podatek dochodowy był znacznie wyższy od podatku rolnego. Wszyscy rolnicy z gospodarstw o typie rolniczym „zwierzęta ziarnożerne” płaciliby podatek dochodowy, który również był znacznie wyższy niż podatek rolny. W gospodarstwach tych odnotowano rosnące obciążenie podatkiem dochodowym w stosunku do podatku rolnego wraz ze zmniejszeniem ich powierzchni. Natomiast w gospodarstwach o typie rolniczym „uprawy i zwierzęta różne” w większości grup obszarowych nie stwierdzono dochodu do opodatkowania lub kwota podatku rolnego była wyższa od podatku dochodowego. Wprowadzając podatek dochodowy w gospodarstwach rolniczych, należy mieć na uwadze konsekwencje z tego tytułu dla budżetów gmin z badanego regionu.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

31

Strony

157-175

Jak cytować

Gruziel, K. i Wasilewski, M. (2008) „Podatek rolny a podatek dochodowy w gospodarstwach rolniczych – konsekwencje zmian”, Wieś i Rolnictwo, (2 (139), s. 157–175. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/79 (Udostępniono: 1 październik 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ