Gospodarka wiejska w Polsce na osi czasu

Autor

  • Józef Stanisław Zegar Józef Stanisław Zegar, PhD, Professor, Institute of Agricultural and Food Economics, National Research Institute, 20 Świętokrzyska St., 00-002 Warsaw, Poland https://orcid.org/0000-0002-2275-006X

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir042020/03

Słowa kluczowe:

gospodarka wiejska, poziom życia, oś czasu, rolnictwo

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie supozycji co do przyszłości gospodarki wiejskiej w Polsce, której rozwój ma prowadzić do podnoszenia poziomu życia i do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Gospodarkę wiejską kształtowaną przez czynniki kapitału ludzkiego, fizycznego i ekologicznego ujmuje się na osi czasu. Czynniki te są określane przede wszystkim przez rynek i politykę. Supozycje sformułowano na podstawie analizy teoretycznej bazującej na danych statystycznych i wynikach badań dostępnych w literaturze przedmiotu. Podstawowy wniosek sprowadza się do rozszczepienia się trajektorii rozwoju gospodarki wiejskiej w wiele możliwych ścieżek w przyszłości.

Bibliografia

Bański J. (2014). Perspektywy rozwoju polskiej wsi – wybrane zagadnienia. Wieś i Rolnictwo, 4 (165), 13–25.

Chmielewska B., Zegar J.S. (2019). Quality of life in the countryside after Poland’s accession to the European Union. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 60 (4), 31–44.

Davidova S.M., Mishra A.K., Thomson K.J. (eds.) (2019). Rural Policies and Employment: Transatlantic experiences. Singapore: World Scientific Publishing Co.

Dudek M. (2016). Sukcesja indywidualnych gospodarstw rolnych jako czynnik przeobrażeń w polskim rolnictwie. Studia i Monografie, 170. Warsaw: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. EC (European Commission) (2017). Modernising and Simplifying the CAP: Socio-Economic Challenges Facing Agriculture and Rural Areas. Brussels: European Commission, Directorate General for Agriculture and Rural Development.

Ekspertyza (2019). Spójność społeczna na obszarach wiejskich – analiza i praktyczne wskazania. Expert opinion prepared by the team of B. Chmielewska (leader), J. Krzyżanowski, J. Zegar, T. Zegar for the National Network of Rural Areas (KSOW). Warsaw: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.

FAO, IFAD, UNICEF, WFP & WHO (2020). The State of Food Security and Nutrition in the World 2020: Transforming Food Systems for Affordable Healthy Diets. Rome: FAO. Retireved from: http://www.fao.org/3/ca9692en/CA9692EN.pdf

FOLU (Food and Land Use Coalition) (2019). Growing Better: Ten Critical Transitions to Transform Food and Land Use. The Global Consultation Report of the Food and Land Use Coalition, September. London: The Food and Land Use Coalition. Retrieved from: FOLU-GrowingBetter-GlobalReport.pdf (foodandlandusecoalition.org).

Goszczyński W. (2014). Smak zmiany: Nowe formy społecznej organizacji rolnictwa i konsumpcji żywności w Unii Europejskiej. Warsaw: Scholar Publishing House.

Halamska M., Stanny M., Wilkin J. (eds.) (2019). Ciągłość i zmiana: Sto lat rozwoju polskiej wsi (vol. 1 and vol. 2). Warsaw: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk.

MROW (Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich) (2016). Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II. Synteza. Warsaw: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk

OECD (2006). The New Rural Paradigm: Policies and Governance. Paris: OECD Publishing.

RS (Rocznik Statystyczny) (2020). Rocznik Statystyczny 2020. Warsaw: Główny Urząd Statystyczny.

Sadura P., Murawska K., Włodarczyk Z. (2017). Wieś w Polsce 2017: Diagnoza i prognoza. Warsaw: Fundacja Wspomagania Wsi.

Stanny M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Warsaw: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk.

WB (World Bank) (1990). An Agricultural Strategy for Poland. Report of the Polish, European Community and World Bank Task Force. Washington D.C.: The World Bank.

Wilkin A., Hałasiewicz A. (eds.) (2020). Polska wieś 2020. Raport o stanie wsi. Warsaw: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), Scholar Publishing House.

Zegar J.S. (2016). Esej o rozwoju rolnictwa i wsi we współczesnych uwarunkowaniach. Studia Obszarów Wiejskich, 42, 139–150.

Zegar J.S. (2018). Rolnictwo w rozwoju obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 2 (179), 31–48.

Liczba pobrań artykułu

208

Strony

47-59

Jak cytować

Zegar, J. S. (2021) „Gospodarka wiejska w Polsce na osi czasu”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (189), s. 47–59. doi: 10.53098/wir042020/03.