Nowe podejścia do rozwoju wsi w Rosji

Autor

  • Eugenia V. Serova Eugenia V. Serova, PhD, Director, Institute for Agrarian Studies, The National Research University – Higher School of Economics, 11 Pokrovskiy boulevard, Moscow, Russia https://orcid.org/0000-0003-1489-719X
  • Alexey S. Naumov Alexey S. Naumov, PhD, Head of Department for Rural Development Studies, Institute for Agrarian Studies, The National Research University – Hihger School of Economics, 11 Pokrovskiy boulevard, Moscow, Russia https://orcid.org/0000-0002-5099-212X
  • Renata G. Yanbykh Renata G. Yanbykh, PhD, Head of Agrarian Policy Division, Institute for Agrarian Studies, The National Research University – Hihger School of Economics, 11 Pokrovskiy boulevard, Moscow, Russia https://orcid.org/0000-0002-6419-636X

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir042020/02

Słowa kluczowe:

obszary wiejskie, rozwój społeczno-gospodarczy, polityka państwa, COVID-19, Rosja

Abstrakt

Tak jak wiele innych krajów, Rosja cierpi z powodu szybkiego wyludniania się obszarów wiejskich i upadku gospodarki wiejskiej. Polityka państwa w zakresie łagodzenia negatywnych skutków tych procesów od lat traktuje rolnictwo jako główny filar rozwoju obszarów wiejskich i większość decyzji rządu ma na celu jego wsparcie. Niedawno sformułowano nową państwową strategię rozwoju obszarów wiejskich, a w 2019 r. zatwierdzono ambitny program krajowy. Zakładają one różne możliwości rozwoju gospodarczego i dobrobytu ludności wiejskiej w zależności od dostępności zasobów naturalnych i ludzkich, stopnia peryferyjności i innych cech. Artykuł przedstawia przegląd aktualnego stanu obszarów wiejskich Federacji Rosyjskiej. Koncentruje się na głównych problemach, z jakimi boryka się wieś na poziomie krajowym, a także ujawnia regionalne różnice w rozwoju obszarów wiejskich. Opracowanie opiera się głównie na badaniach autorów w oparciu o analizę krajowych źródeł danych statystycznych, w tym Rosyjskiego Spisu Rolnego z 2016 r. Ukazuje możliwe skutki działań nowej polityki państwa w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, takie jak zachęcanie do inicjatyw opartych na społecznościach lokalnych i promocję budownictwa mieszkaniowego poprzez programy preferencyjnych kredytów hipotecznych na wsi. Na koniec autorzy przedstawiają krótki opis wpływu pandemii COVID-19 na rozwój obszarów wiejskich w Rosji i próbują przewidzieć jej dalsze konsekwencje.

Bibliografia

E`fendiev A.G., Bolotina I.A. (2002). Sovremennoe rossijskoe selo: na perelome e`pox i reform. Opy`t institucional`nogo analiza [The contemporary Russian village: on the boundary of change of epoch]. Mir Rossii: Sociologiya, e`tnologiya, 4, 83–125.

EP (European Parliament) (2011). The CAP in the EU Budget: New Objectives and Financial Principles for the Review of the Agricultural Budget after 2013. Brussels: European Parliament, Directorate for Internal Policies: Agriculture and Rural Development. Retrieved from: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/460054/IPOL-AGRI_ET(2011)460054_EN.pdf

Mantino F. (2008). Rural Development in Europe. Policy, Institutes and Stakeholders since 1970-th till our Days. Rome: FAO.

Nefedova T.G. (2012). Osnovny`e tendencii izmeneniya social`no-e`konomicheskogo prostranstva sel`skoj Rossii [The main trends of changes of social and economic space]. Izvestiya RAN. Seriya Geograficheskaya, 3, 5–21.

Rosstat (2016). Agricultural Census of 2016. Moscow: Rosstat (Federal State Statistic Service).

Rosstat (2019). Employment in Agriculture, Forestry, Fish Farming and Fisheries. Russia and the Countries of the World. Collection of Rosstat. Moscow: Rosstat (Federal State Statistic Service). Retrieved from: https://gks.ru/bgd/regl/b18_39/Main.htm

RG (Russian Government) (2019a). State Programme “Comprehensive Development of Rural Territories”. Government of the Russian Federation, 19th of May, 2019. Moscow: Russian Government.

RG (Russian Government) (2019b). Strategy for Spatial Development of the Russian Federation for the Period up to 2025. No. 207, 13th of February, 2019. Retrieved from: https://www.economy.gov.ru/material/file/a3d075aa813dc01f981d9e7fcb97265f/130219_207-p.pdf

Serova E., Yanbykh R., Naumov A. et al. (2020). O sostoianii sel’skih territori Rossiiskoi Federatsii v 2018 godu: Annual Monitoring [On the state of rural territories of the Russian Federation in 2018. Monitoring]. Pravdinskiy, Moscow Oblast: Rosinformagrotech.

Shik О., Serova Е., Yanbykh R. (2020). Issledovanie systemi byudzhetnoi podderzhki agrarnogo sektora v Rossii [Study of the system of budgetary support for the agricultural sector in Russia]. Voprosy gosudarstvennogo i munitsipal’nogo upravleniia, 2, 145–167.

Yanbykh R., Saraykin V., Lerman Z. (2019). Cooperative tradition in Russia: A revival of agricultural service cooperatives? Post-Communist Economies, 31 (6), 750–771.

WB (World Bank) (2019). Agriculture, Forestry, and Fishing, Value Added (% of GDP). Washington, D.C.: World Bank. Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS.

Liczba pobrań artykułu

380

Strony

27-45

Jak cytować

Serova, E. V., Naumov, A. S. i Yanbykh, R. G. (2021) „Nowe podejścia do rozwoju wsi w Rosji”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (189), s. 27–45. doi: 10.53098/wir042020/02.