Archiwa Państwowe w obliczu pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2: Archiwum Pandemii

Autor

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir032020/10

Słowa kluczowe:

archiwa państwowe, Archiwum Pandemii, #zostańwdomu, Szukaj w Archiwach, koronawirus, COVID-19

Abstrakt

W tekście przedstawione zostały działania podjęte przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz państwową sieć archiwalną w ciągu kilku pierwszych miesięcy pandemii COVID-19. Archiwa Państwowe jako instytucje, których misją jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie do nich powszechnego dostępu w celu wspierania rozwoju państwa i społeczeństwa obywatelskiego, zorganizowały akcję Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2). W efekcie projektu powstanie niepowtarzalna kolekcja materiałów w kompleksowy sposób dokumentujących zjawisko pandemii w Polsce z perspektywy zarówno organizacji, jak i jednostek, mieszkańców miast i wsi. W artykule wskazane zostały również inne działania popularyzujące narodowy zasób archiwalny oraz aktywizujące społeczność zgromadzoną wokół państwowej sieci archiwalnej w czasie izolacji społecznej wprowadzonej w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Bibliografia

Archiwum Pandemii (2020). Archiwum Pandemii A.D. 2020. NDAP, https://www.archiwa.gov.pl/pl/ucategorised/5165 (dostęp: 7.09.2020).

COVID-19 (2020). COVID-19: The duty to document does not cease in a crisis, it becomes more essential. ICA, https://www.ica.org/en/covid-19-the-duty-to-document-does-not-cease-in-a-crisis-it-becomes-more-essential (dostęp: 17.09.2020).

Jubileusz (2019). 2019 rokiem jubileuszu 100-lecia sieci archiwów państwowych. Warszawa: NDAP, https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/5089-2019-rokiem-jubileuszu-100-lecia-sieci-archiw%C3%B3w-pa%C5%84stwowych (dostęp: 12.09.2020).

Komunikat Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (2020a). Komunikat Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dotyczący działania czytelni w archiwach państwowych. NDAP, https://www.archiwa.gov.pl/pl/polecamy/5219-komunikat-naczelnego-dyrektora-archiw%C3%B3w-pa%C5%84stwowych-dotycz%C4%85cy-dzia%C5%82ania-czytelni-w-archiwach-pa%C5%84stwowych (dostęp: 12.09.2020).

Komunikat Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (2020b). Komunikat Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dotyczący działania czytelni w archiwach państwowych. NDAP, https://www.archiwa.gov.pl/pl/57-wazne-strona-glowna/5237-komunikat-naczelnego-dyrektora-archiw%C3%B3w-pa%C5%84stwowych-dotycz%C4%85cy-dzia%C5%82ania-czytelni-w-archiwach-pa%C5%84stwowych-2 (dostęp: 15.09.2020).

Komunikat Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (2020c). Komunikat Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie znoszenia zakazu działalności archiwalnej wprowadzonego w związku z COVID-19. NDAP, https://www.archiwa.gov.pl/pl/polecamy/5169-komunikat-naczelnego-dyrektora-archiw%C3%B3w-pa%C5%84stwowych-w-sprawie-znoszenia-zakazu-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-archiwalnej-wprowadzonego-w-zwi%C4%85zku-z-covid-19# (dostęp: 12.09.2020).

Moje Cewlino (2020). Moje Cewlino. Z kart historii wsi i jej mieszkańców. Archiwum Państwowe w Koszalinie, https://www.facebook.com/pg/ArchiwumPanstwowewKoszalinie/photos/?tab=album&album_id=1209976522379523 (dostęp: 27.11.2020).

Ograniczenie działalności (2020a). Ograniczenie działalności archiwów państwowych. NDAP, https://www.archiwa.gov.pl/pl/polecamy/5159-ograniczenie-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-archiw%C3%B3w-pa%C5%84stwowych (dostęp: 12.09.2020).

Ograniczenie działalności (2020b). Ograniczenie działalności archiwów państwowych do odwołania. NDAP, https://www.archiwa.gov.pl/pl/polecamy/5155-ograniczenie-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-archiw%C3%B3w-pa%C5%84stwowych-do-odwo%C5%82ania (dostęp: 12.09.2020).

Postępowanie z dokumentacją (2020). Postępowanie z dokumentacją w związku z wykonywaniem pracy zdalnej. NDAP, https://www.archiwa.gov.pl/pl/polecamy/5158-post%C4%99powanie-z-dokumentacj%C4%85-w-zwi%C4%85zku-z-wykonywaniem-pracyzdalnej (dostęp: 12.09.2020).

Rusza akcja (2020). Rusza akcja Archiwum Pandemii A.D. 2020. NDAP, https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/5166-archiwum-pandemii-a-d-2020 (dostęp: 7.09.2020).

Strategia (2020). Strategia archiwów państwowych na lata 2010–2020, https://www.archiwa.gov.pl/pl/o-nas/strategia-archiw%C3%B3w-pa%C5%84stwowych (dostę p: 12.09.2020).

Szukaj w Archiwach (2020). Szukaj w Archiwach jako narzędzie do nauki zdalnej. Szukaj w Archiwach, https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/web/aktualnosci/home/-/asset_publisher/fl4g0OQ0rLYB/content/serwis-szukaj-w-archiwach-jako-ciekawe-narzedzie-do-nauki-zdalnej (dostęp: 13.09.2020).

The role (2020). The role of archives in the #COVID-19 crisis. ICA, https://www.ica.org/en/the-role-of-archives-in-the-covid-19-crisis (dostęp: 17.09.2020).

Wizyta w Oblęgorku… (2020). Wizyta w Oblęgorku…. Archiwum Państwowe w Kielcach, https://www.kielce.ap.gov.pl/art,119,wizyta-w-oblegorku (dostęp: 27.11.2020).

Wzorowa wieś (2020). Wzorowa wieś Lisków i jej twórca. Archiwum Państwowe w Kaliszu, https://www.archiwum.kalisz.pl/wystawy-on-line/wzorowa-wies-liskow-i-jej-tworca (dostęp: 27.11.2020).

#Zostańwdomu i poczytaj (2020). #Zostańwdomu i poczytaj w Archiwach. NDAP, https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/5150-zosta%C5%84wdomu-i-poczytaj (dostęp: 13.09.2020).

#Zostańwdomu i pooglądaj (2020). #Zostańwdomu i pooglądaj w Archiwach. NDAP, https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/5151-zosta%C5%84wdomu-i-poogl%C4%85daj-w-archiwach (dostęp: 13.09.2020).

#Zostańwdomu i szukaj (2020). #Zostańwdomu i Szukaj w Archiwach. NDAP, https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/5148-zosta%C5%84wdomu-i-szukaj-w-archiwach (dostęp:13.09.2020).

#Zostańwdomu i ucz się (2020). #Zostańwdomu i ucz się w Archiwach. NDAP, https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/5153-zosta%C5%84wdomu-i-ucz-si%C4%99-w-archiwach (dostęp: 13.09.2020).

#Zostańwdomu i zobacz (2020). #Zostańwdomu i zobacz wystawę w Archiwach NDAP, https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/5149-zosta%C5%84wdomu-i-zobacz-wystaw%C4%99 (dostęp: 13.09.2020).

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

312

Strony

205-221

Jak cytować

Żelazek, B. (2020) „Archiwa Państwowe w obliczu pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2: Archiwum Pandemii”, Wieś i Rolnictwo, (3 (188), s. 205–221. doi: 10.53098/wir032020/10.

Numer

Dział

Artykuły