Wsparcie międzypokoleniowe a dobrobyt subiektywny wśród starszych mieszkańców wsi w Wietnamie

Autor

  • Nguyen Ha Dong Nguyen Ha Dong, MA, Researcher, Institute for Family and Gender Studies, Vietnam Academy of Social Sciences, 27 Tran Xuan Soan Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam, nguyenhadong@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-2527-5612

DOI:

https://doi.org/10.7366/wir032019/04

Słowa kluczowe:

dobrobyt subiektywny, wsparcie międzypokoleniowe, osoby starsze, Wietnam

Abstrakt

W artykule zbadano, w jaki sposób wsparcie międzypokoleniowe wpływa na dobrobyt subiektywny wśród osób starszych na wietnamskiej wsi, na podstawie danych z badania „Wzmacnianie zaangażowania społecznego w opiekę nad osobami starszymi w zmieniających się strukturach gospodarczej i rodziny w Azji: Polityka i praktyczne dialogi pomiędzy społecznościami lokalnymi w Wietnamie i Japonii” przeprowadzonego w 2017 r. Próba badawcza obejmowała 307 respondentów w wieku 60 lat i starszych zamieszkałych na obszarach wiejskich w środkowym Wietnamie. Dobrobyt subiektywny obejmuje samopoczucie psychiczne, samoocenę zdrowia fizycznego i zadowolenie z życia. Stwierdzono, że samopoczucie psychiczne wszystkich badanych osób starszych staje się lepsze, gdy udzielają one wsparcia finansowego swoim dzieciom. Pomimo trudności ekonomicznych i rozpowszechnienia ww. normy wspierania dzieci, zabezpieczenie finansowe dzieci ze strony rodziców nie jest tu postrzegane jako obciążenie osób starszych, lecz pomaga im potwierdzić ich pozycję i władzę w relacjach międzypokoleniowych. Niemniej jednak otrzymywanie opieki duchowej odpowiada za poprawę ich samopoczucia psychicznego i zadowolenia z życia. Wyniki sugerują, że efekt wsparcia międzypokoleniowego powinien być uwzględniony przy rozważaniach dotyczących poprawy jakości życia osób starszych.

Downloads

Pages

69-91

Jak cytować

Ha Dong, N. (2020) „Wsparcie międzypokoleniowe a dobrobyt subiektywny wśród starszych mieszkańców wsi w Wietnamie”, Wieś i Rolnictwo, (1 (186), s. 69-91. doi: 10.7366/wir032019/04.

Numer

Dział

Artykuły