Czy powstanie międzynarodowa definicja obszaru wiejskiego w Europie?

Autor

  • Samuel Depraz Autor jest wykładowcą Universytetu Jean Moulin – Lyon III

Słowa kluczowe:

Europa, statystyki, klasyfikacje, obszary wiejskie, zagospodarowanie obszarów wiejskich

Abstrakt

Teoretyczna definicja obszarów wiejskich stanowi klasyczny temat studiów akademickich w dziedzinie geografii. Pojawia się jednak również jako coraz bardziej potrzebne narzędzie przy ocenie polityki i rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu krajowym i europejskim. Zadaniem niniejszej pracy jest dokonanie przeglądu porównawczego najnowszych oficjalnych definicji obszaru wiejskiego stosowanych w ponad trzydziestu krajach europejskich w celu przypomnienia najważniejszych podziałów i kryteriów stosowania, jak również wynikających z tego różnych typologii. Pomijając samo teoretyczne ćwiczenie, wydaje się, że pewna międzynarodowa zbieżność zaczyna stopniowo pojawiać się w Europie w związku z wymogami wspólnotowego zagospodarowania przestrzennego, definicja stopniowa, regionalna, wieloskalowa i funkcjonalna wsi europejskiej.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

77

Strony

26-42

Jak cytować

Depraz, S. (2008) „Czy powstanie międzynarodowa definicja obszaru wiejskiego w Europie?”, Wieś i Rolnictwo, (2 (139), s. 26–42. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/70 (Udostępniono: 1 październik 2023).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA