Recenzja książki: Andrzej Czyżewski, Joanna Strońska-Ziemann, Obszary wiejskie w podregionie pilskim przed i po akcesji Polski do UE

Autor

  • Grzegorz Ślusarz dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR, Katedra Polityki Gospodarczej, Wydział Ekonomii, UniwersytetRzeszowski, ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-959 Rzeszów, Polska, gslusarz@ur.edu.pl

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir042017/09

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

147

Strony

147-151

Jak cytować

Ślusarz, G. (2017) „Recenzja książki: Andrzej Czyżewski, Joanna Strońska-Ziemann, Obszary wiejskie w podregionie pilskim przed i po akcesji Polski do UE”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (177), s. 147–151. doi: 10.53098/wir042017/09.

Numer

Dział

RECENZJE I OMÓWIENIA