Gentryfikacja: o złożoności procesu i niejednoznaczności zjawiska. Recenzja książki Łukasza Drozda pt. Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy

Autor

  • Dominika Zwęglińska mgr Dominika Zwęglińska, Instytut Wsi i Rolnictwa PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska,dzweglinska@irwirpan.waw.pl

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir042017/08

Bibliografia

Czarnecki A. (2009). Rola urbanizacji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Grzeszczak J. (2011). Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień. Warszawa: Instytut Geografii PAN.

Halamska M., Michalska S., Śpiewak R. (2016). Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Jadach-Sepioło A. (2009). Gentryfikacja w kontekście rewitalizacji. W: A. Zborowski (red.). Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce (s. 125–136). Kraków: Instytut Rozwoju Miast.

Kajdanek K. (2012). Suburbanizacja po polsku. Kraków: Wydawnictwo Nomos.

Laskowska-Otwinowska J. (2008). Działalność społeczna „nowoosadników” na wsi polskiej. Wieś i Rolnictwo, 4 (141), 137–154.

Philips M. (1993). Rural gentrification and the processes of class colonisation. Journal of Rural Studies, 9 (2), 123–140.

Stevens R. (2007). Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w krajach dawnego bloku wschodniego: Czego Szczecin może się nauczyć od Lipska? Przestrzeń i Forma, 9 (6), 9–24.

Śpiewak R. (2012). Mieszkańcy wsi wobec nowego modelu rozwoju wiejskiego na przykładzie wybranego regionu. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Zwęglińska D. (2017). Gentryfikacja wsi: Studium procesu zmian w gminie Prażmów w województwie mazowieckim. Praca magisterska. Warszawa: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

248

Strony

139-145

Jak cytować

Zwęglińska, D. (2017) „Gentryfikacja: o złożoności procesu i niejednoznaczności zjawiska. Recenzja książki Łukasza Drozda pt. Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (177), s. 139–145. doi: 10.53098/wir042017/08.

Numer

Dział

RECENZJE I OMÓWIENIA