Akceptacja społeczna „podatku śmieciowego” na terenach wiejskich

Autor

  • Agnieszka Sobolewska Autorka jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Słowa kluczowe:

odpady komunalne, "podatek śmieciowy"

Abstrakt

Celem pracy jest określenie stanu gospodarki odpadami komunalnymi oraz zasadności i szans wprowadzenia „podatku śmieciowego” na terenach wiejskich. Badania przeprowadzono w trzech gminach położonych w południowej części województwa podlaskiego w 2007 roku. Uzyskane wyniki pokazują, że sytuacja dotycząca właściwego zagospodarowania odpadów komunalnych na obszarze objętym badaniami uległa w ostatnim czasie poprawie. Nie jest ona jednak jeszcze zadowalająca, gdyż nadal około 20% właścicieli nieruchomości na terenach wiejskich nie posiada umów o odbiór odpadów komunalnych przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Zainteresowanie udziałem w referendum gminnym dotyczącym przejęcia przez gminę od właścicieli nieruchomości obowiązku właściwego postępowania z odpadami i wprowadzenia „podatku śmieciowego” wśród osób objętych badaniami, jest stosunkowo duże. Zdecydowanie za udziałem w referendum było 50% respondentów, a 23% raczej wzięłoby w nim udział. Spośród osób deklarujących chęć uczestnictwa w referendum raczej za wprowadzeniem „opłaty śmieciowej” opowiedziałoby się 54%, jeżeli nie istniałoby ryzyko, że będzie ona wyższa od kosztów obecnie ponoszonych.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

35

Strony

169-182

Jak cytować

Sobolewska, A. (2008) „Akceptacja społeczna «podatku śmieciowego» na terenach wiejskich”, Wieś i Rolnictwo, (1 (138), s. 169–182. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/65 (Udostępniono: 1 październik 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ