Ludzie stamtąd. Nowi mieszkańcy wsi w obszarze metropolitalnym Torunia

Autor

  • Mirosława Radowska-Lisak Autorka jest doktorantką w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2008.1.138/09

Słowa kluczowe:

imigranci miejscy, metropolia, migracja wahadłowa, suburbanizacja, wieś podmiejska

Abstrakt

Artykuł rozwija problem intensywnego i często niekontrolowanego rozrostu wsi zlokalizowanych w okolicy wielkich miast - ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących w wiejskim krajobrazie oraz społecznych konsekwencji suburbanizacji. Wieś podmiejska została przedstawiona jako odrębna jednostka osadnicza, o której specyfice decyduje przede wszystkim jej transgraniczny charakter. Realizacji badań przyświecał postulat poszerzenia spektrum charakterystyk ludności napływowej z miasta. Główne wątki tekstu dotyczą profilu nowych mieszkańców wsi w obszarze metropolitalnym i związanej z tym kwestii migracji wahadłowej. Część finalną projektu badawczego stanowi próba opisu fenomenu podmiejskości.

Bibliografia

Babbie E., 2004: Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Czetwertyński-Sytnik L., 1981: Rozwój procesów urbanizacyjnych w strefie oddziaływania Torunia. Societatis Scientiarum Torunensis IX, 3, Sectio C (Geographia et Geologia).

Dąbrowska M., 1980: Ludzie stamtąd. Czytelnik, Warszawa.

Falkowski J., 1977: Struktura przestrzenna rolnictwa miasta i strefy podmiejskiej Torunia. Societatis Scientiarum Torunensis IX, 1, Sectio C (Geographia et Geologia).

Frysztacki K., 1997: Miasta metropolitarne i ich przedmieścia. Z problematyki socjologii miasta oraz badań nad rzeczywistością krakowską. Universitas, Kraków.

Golka M., 2007: Socjologia kultury. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Jałowiecki B., 1987: Proces urbanizacji a relacje miasto – wieś. PWN, Warszawa

Kwiecińska-Zdrenka M., 2007: Przyłączenie się Złotorii do miasta Torunia. Badanie opinii mieszkańców Złotorii (Raport z badań). Toruń.

Murawska H., 1994: Imigranci wiejscy w mieście. Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn. Namysłowski J., 1980: Główne ośrodki codziennych dojazdów i wyjazdów w Polsce. UMK, Toruń.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań oraz Powszechny Spis Rolny (Migracje ludności. Województwo kujawsko-pomorskie), 2004. Urząd Statystyczny, Bydgoszcz.

Radowska-Lisak M., 2006: Piórem i pługiem rzeźbię twarz ziemi... Tożsamość chłopska w liryce Ignacego Antosza. Materiały z interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej ,,Obcy i Inny – jako kategorie literackie i badawcze’’, zorganizowanej przez IBL PAN w Warszawie w dniach 19-20.05.2006 r. (w druku).

Sadowski A., 1994: Procesy ruralizacji. Ludność wiejska w mieście. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Kraków.

Simmel G., 2006: Most i drzwi. Wybór esejów. Oficyna Naukowa, Warszawa. Such R., 2007: Co dalej ze wsią Złotoria? „Nowości” 31 III: 8.

Sulimski J., 1967: Procesy urbanizacji w strefie podmiejskiej Krakowa. Studium socjologiczne. Wydawnictwo PAN, Wrocław – Warszawa – Kraków.

Wciórka B., 2007: Gdzie lepiej mieszkać – na wsi czy w mieście? Zmiany preferencji w latach 1998–2006. W: B. Wciórka, K. Zagórski: Wieś i miasto w badaniach opinii społecznej. Opinie i Diagnozy 5: 48-59.

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”, 2006. Zławieś Wielka – Wielka Nieszawka – Lubicz.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

63

Strony

156-168

Jak cytować

Radowska-Lisak, M. (2008) „Ludzie stamtąd. Nowi mieszkańcy wsi w obszarze metropolitalnym Torunia”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (138), s. 156–168. doi: 10.53098/wir.2008.1.138/09.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ