Ludzie stamtąd. Nowi mieszkańcy wsi w obszarze metropolitalnym Torunia

Autor

  • Mirosława Radowska-Lisak Autorka jest doktorantką w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Słowa kluczowe:

imigranci miejscy, metropolia, migracja wahadłowa, suburbanizacja, wieś podmiejska

Abstrakt

Artykuł rozwija problem intensywnego i często niekontrolowanego rozrostu wsi zlokalizowanych w okolicy wielkich miast - ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących w wiejskim krajobrazie oraz społecznych konsekwencji suburbanizacji. Wieś podmiejska została przedstawiona jako odrębna jednostka osadnicza, o której specyfice decyduje przede wszystkim jej transgraniczny charakter. Realizacji badań przyświecał postulat poszerzenia spektrum charakterystyk ludności napływowej z miasta. Główne wątki tekstu dotyczą profilu nowych mieszkańców wsi w obszarze metropolitalnym i związanej z tym kwestii migracji wahadłowej. Część finalną projektu badawczego stanowi próba opisu fenomenu podmiejskości.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

43

Strony

156-168

Jak cytować

Radowska-Lisak, M. (2008) „Ludzie stamtąd. Nowi mieszkańcy wsi w obszarze metropolitalnym Torunia”, Wieś i Rolnictwo, (1 (138), s. 156–168. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/64 (Udostępniono: 1 październik 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ